Medisch zakboek Nederlands-Kiswahili

Paul Wabike; 

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Medisch zakboek Nederlands-Kiswahili

paperback/ gebrocheerd: € 19.25

ISBN: 9789076542461, geïllustreerd, 116 blz., March 2011
Formaat: 19.0 (h) x 13.1 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 153 gram.

Uitgever: Kemper Conseil Publishing Consultancy

beschrijving

De meeste mensen die naar Oost-Afrika gaan, lopen al snel
aan tegen het feit dat kennis van het Kiswahili eigenlijk
onmisbaar is. Om te kunnen werken, de mensen en de
cultuur te begrijpen is elementair begrip van de taal nood-
zakelijk. Zeker voor mensen die met de gezondheidszorg te
maken hebben.
Dit medisch zakboek bestaat uit drie delen. Deel I biedt een
vereenvoudigde versie van de Kiswahili-grammatica. De
belangrijkste onderdelen van de grammatica en uitspraak-
regels staan hier beschreven.
Het tweede deel van het zakboek handelt over het anamnese
gesprek. Dit deel is onderverdeeld in verschillende themas
zoals: begroeting, personalia, algemene omstandigheden,
lichamelijk onderzoek, specifieke ziektebeelden etc. Met
behulp van korte vragen wordt de klacht en de achtergrond
ervan in beeld gebracht. De gebruikte taal is standaard-
Kiswahili. Uitdrukkingen die cultuurgevoelig zijn of woor-
den en zinnen die extra uitleg behoeven, worden nader toege-
licht.
Het derde deel is het omvangrijkst en bevat een uitgebreide
medische en medisch-gerelateerde woordenlijst. Alle belang-
rijke begrippen en termen uit de gezondheidszorg zijn met
hun Kiswahili-vertaling in alfabetische volgorde opgenomen.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.