Water en ruimte

de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor

H.F.M.W. van Rijswick; H.K. Gilissen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Water en ruimte

paperback/ gebrocheerd: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789073875531, 175 blz., March 2009 UITVERKOCHT!

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

redactie: T.H.H.A. van der Schoot

beschrijving

In deze uitgave staat de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal. Daarbij wordt ingegaan op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en –beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan waterbeleid op nationaal en provinciaal niveau, en de doorwerking daarvan in het beleid en planvorming op lagere bestuursniveaus. Bijzondere aandacht gaat uit naar het waterbeleid op gemeentelijk niveau, waarbij de verankering van wateraspecten in bestemmingsplannen een centrale positie inneemt.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.