Testen volgens ISEB

leerboek voor het Foundation Level Certified Tester

A. Spillner; T. Linz; M. Pol

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Testen volgens ISEB

paperback/ gebrocheerd: € 29.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789072194695, geïllustreerd, 247 blz., December 2003
Formaat: 23.8 (h) x 16.2 (b) x 1.7 (d) cm. Gewicht: 489 gram.

Uitgever: Uitgeverij Tutein Nolthenius

beschrijving

Over het boek 'Testen volgens ISEB'

De kwaliteit van software is steeds vaker de beslissende factor voor het succes van producten en diensten. Vele organisaties hebben deze afhankelijkheid van de software herkend en streven naar een verbeterde kwaliteit van hun softwaresystemen en -ontwikkelingsprocessen. Eén middel om dit doeltreffend te bereiken is het systematisch testen van de software. Gedeeltelijk hebben technieken toepassing gevonden in de dagelijkse praktijk van de softwareontwikkeling. Op vele gebieden is echter nog steeds een aanzienlijke verbetering van de kennis over testtechnieken vereist.

Met dit boek stellen we de basiskennis ter beschikking die tot een gestructureerde en systematische werkwijze bij het testen leidt en daarmee bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van software. Het boek is bedoeld voor software testers en ontwikkelaars alsmede voor kwaliteitszorg medewerkers, EDP auditors en bij het testen betrokken management.

Om te waarborgen dat testen op een gestructureerde manier wordt uitgevoerd is de behoefte ontstaan aan standaard opleidingen door erkende instituten en docenten, die het testpersoneel kunnen certificeren. In die behoefte voorziet ISEB (Information Systems Examination Board). Het is thans mogelijk voor het testen een officieel examen af te leggen op twee niveaus: het Foundation level en het Practitioner level. Testers kunnen zo eenduidig over het vak communiceren en aantonen 'van niveau' te zijn. Bij eventuele inhuur van extern testpersoneel geeft ISEB een goede garantie van kwaliteit. De inhoud van het boek voldoet aan de eisen van de Foundation Certificate. De inhoud van het boek is een prima leidraad en naslagwerk bij de Foundation cursus en kan de behandelde stof verdiepen.

De thema's van het boek en dus ook de grove structuur van de Foundation cursus zijn hieronder beschreven. Ten eerste worden de basisbegrippen van het software testen besproken. Behandeld wordt welke testactiviteiten wanneer in het software ontwikkelingsproces worden uitgevoerd. Andere onderwerpen zijn statische technieken, dat wil zeggen, technieken waarbij het testobject niet wordt uitgevoerd, alsmede dynamische technieken, waarbij het testobject daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De classificatie van de dynamische testtechnieken in black-box en white-box technieken wordt toegelicht. Ook de aspecten die bij het testmanagement in beschouwing worden genomen zijn onderwerp. Als laatste wordt ingegaan op het gebruik van testtools binnen het testproces. Tenslotte bevat het boek opgaven voor het toetsen van de geleerde stof.

Dit boek is een bewerking van het Duitse boek 'Basiswissen Softwaretest' van de auteurs Andreas Spillner en Tilo Linz. De Nederlandse bewerking is uitgevoerd door Martin Pol. Martin Pol is dé grondlegger van gestructureerd testen binnen Nederland. Hij is consultant voor Polteq IT Services en co-auteur van diverse standaardwerken op het gebied van gestructureerd testen, die beschikbaar zijn in vele talen. Daarnaast geniet hij als spreker wereldwijde bekendheid.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.