Beheren onder architectuur

de kunst van het richting geven aan beheer

Bart de Best

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Beheren onder architectuur

paperback/ gebrocheerd: € 61.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789071501913, 381 blz., August 2017
Formaat: 29.0 (h) x 20.6 (b) x 2.4 (d) cm. Gewicht: 1049 gram.

Uitgever: dbmetrics

serienaam/reeks: Dbmetrics

redactie: Louis van Hemmen

beschrijving

De architectuurraamwerken in de markt geven nagenoeg geen invulling aan het aspectgebied beheerarchitectuur. Beheer is geen viewpoint van waaruit de ICT-serviceverlening wordt beschouwd. Vanuit beheer is er in de gangbare best practices nagenoeg geen aandacht voor architectuur.

Dit boek geef aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur.

Veel beheerorganisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen, zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten en omdat voor deze modellen volwassenheidsniveaus definiëren waarmee de volwassenheid van de beheerorganisaties middels een audit vastgesteld kan worden. Op deze wijze wordt de volwassenwording meetbaar, planbaar en aan het management verkoopbaar.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT, momenteel is hij als zzp'er werkzaam als consultant. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt.

Ruim tien 12 jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 14 jaar heeft hij zich toegelegd op het service management-vakgebied en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van service management, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer; het examineren van service managers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties.

Hij is op zowel HTS-niveau als universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.
toelichtingDit boek geef aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur.

Veel beheerorganisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen, zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten en omdat voor deze modellen volwassenheidsniveaus definiëren waarmee de volwassenheid van de beheerorganisaties middels een audit vastgesteld kan worden. Op deze wijze wordt de volwassenwording meetbaar, planbaar en aan het management verkoopbaar.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.