Agile service management met scrum

op weg naar een gezonde balans tussen de dynamiek van het ontwikkelen van de stabiliteit van het beheren van de informatievoorziening

Bart de Best

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Agile service management met scrum

paperback/ gebrocheerd: € 35.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789071501807, geïllustreerd, 124 blz., December 2014
Formaat: 29.0 (h) x 20.6 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 365 gram.

Uitgever: Leonon Media

redactie: Louis van Hemmen

trefwoorden: sla, agile, scrum, acceptatiecriteria, ketenbeheer

beschrijving

Het toepassen van Agile software development neemt een grote vlucht. De termen Scrum en Kanban zijn al ingeburgerd bij menig organisatie. Agile software development stelt andere eisen aan de invulling van beheer van programmatuur. Veel organisaties zijn dan ook bezig om zich over deze nieuwe uitdaging te buigen.

Vooral de interactie tussen het scrum ontwikkelproces en het beheren van de progammatuur die het Scrum ontwikkelproces heeft opgeleverd is hierbij een belangrijk aspectgebied. Dit boek bespreekt juist deze interactie. Voorbeelden van onderwerpen die hierbij ter sprake komen zijn het service portfolio, SLA's en de afhandeling van incidenten en wijzigingsverzoeken.

Dit boek definieert eerst de risicogebieden bij het invoeren van Scrum en Kanban. Daarna worden de diverse Agile begrippen en concepten besproken. De invulling van Agile service management is zowel op organisatieniveau als op procesniveau beschreven. Hierbij zijn per beheerproces de relevate risico's benoemd. Tevens is aangegeven hoe hier binnen de context van Scrum invulling aan gegeven kan worden.

Dit boek is slechts één van de praktische uitwerkingen van best practices die in een reeks van publicaties door deze auteur zijn uitgebracht.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt en auteur van onder meer Acceptatiecriteria, Cloud SLA, Beheerarchitectuur en nog diverse andere titels.
Ruim tien 12 jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 14 jaar heeft hij zich toegelegd op het service management-vakgebied en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van service management, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer; het examineren van service managers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties.
Hij is op zowel HTS-niveau als universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.
toelichtingDit boek definieert eerst de risicogebieden bij het invoeren van Scrum en Kanban. Daarna worden de diverse Agile begrippen en concepten besproken. De invulling van Agile service management is zowel op organisatieniveau als op procesniveau beschreven. Hierbij zijn per beheerproces de relevate risico's benoemd. Tevens is aangegeven hoe hier binnen de context van Scrum invulling aan gegeven kan worden.

Dit boek is slechts één van de praktische uitwerkingen van best practices die in een reeks van publicaties door deze auteur zijn uitgebracht.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.