SLA Best Practices

het volledige ABC van service level agreements

Bart de Best

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
SLA Best Practices

paperback/ gebrocheerd: € 79.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789071501456, geïllustreerd, 497 blz., April 2011
Formaat: 29.0 (h) x 20.6 (b) x 3.4 (d) cm. Gewicht: 1496 gram.

Uitgever: Leonon Media

redactie: Louis van Hemmen

beschrijving

Het belangrijkste bij het leveren van een service is dat de klant tevreden is over de geleverde prestaties. Door deze tevredenheid verkrijgt de leverancier heraankopen, wordt hij gepromoot in de markt en is de continuïteit van het bedrijf geborgd.

Wellicht nog het belangrijkste aspect van deze klanttevredenheid voor een leverancier is dat de betrokken medewerkers een drive krijgen om hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen om nog meer klanten tevreden te stellen.

Dit boek beschrijft de best practices om er achter te komen wat de prestatie-indicatoren zijn die gemeten moeten worden om de tevredenheid van de klant te borgen.

Het eerste deel beschrijft de verschillende gezichtspunten om een Service Level Agreement (SLA) op te stellen zijnde product, service, proces en besturing.
Het tweede deel beschrijft de documenten die van toepassing zijn om de afspraken in vast te leggen. Het opstellen, afspreken, bewaken en evalueren van serviceafspraken is een vak op zich.
Het derde deel geeft de gereedschappen om hier adequaat invulling aan te geven. De werkzaamheden rond serviceafspraken herhalen zich in de tijd.
Deel vier beschrijft hoe deze werkzaamheden in een proces gevat kunnen worden en hoe dit proces het beste in de organisatie kan worden vormgegeven.
Tot slot bespreekt dit boek een aantal raakvlakken van serviceafspraken en een tweetal artikelen met SLA Best Practices.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt en auteur van onder meer Acceptatiecriteria, Cloud SLA, Beheerarchitectuur en nog diverse andere titels.
Ruim tien 12 jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 14 jaar heeft hij zich toegelegd op het service management-vakgebied en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van service management, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer; het examineren van service managers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties.
Hij is op zowel HTS-niveau als universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.
toelichtingHet leveren van kwaliteit kost geld. Het NIET leveren van kwaliteit kost kapitalen - J.G.W. Kosterink.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.