Transparancy in population forecasting

methods for fitting and projecting fertility, mortality and migration

Joop de Beer

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Transparancy in population forecasting

paperback/ gebrocheerd: € 41.99: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789069846378, 276 blz., December 2011
Formaat: 22.3 (h) x 15.2 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 545 gram.

Uitgever: KNAW Press|Aksant

serienaam/reeks: NIDI Proefschrift

beschrijving

Op het moment dat een bevolkingsprognose voor de lange termijn wordt gepubliceerd kan de gebruiker niet bepalen of de voorspelde prognose nauwkeurig zal zijn. De gebruiker kan alleen beoordelen of de gebruikte methodes en aannames, gedaan door de voorspeller, correct zijn. Dit vereist transparantie. Dit boek beschrijft methodes die gebruikt kunnen worden voor het maken van deze veronderstellingen en bespreekt welke keuzes gemaakt moeten worden in een dergelijk onderzoek.

Prognoses moeten natuurlijk gebaseerd zijn op correcte gegevens. Toch zijn gegevens over internationale migratie vaak minder betrouwbaar dan bijvoorbeeld de gegevens over vruchtbaarheid en sterfte.
De methodes die in dit boek beschreven worden om een accurater beeld te geven van bevolkingsgroei zijn de volgende:

- Statistieken m.b.t. internationale migratie kunnen verbeterd worden door gebruik te maken van een terugkoppeling naar de gegevens van andere landen: door emigratiestatistieken van een land te vergelijken met de overeenkomstige immigratiestatistieken van het 'ontvangende' land, kan men inschatten wat de werkelijke migratiestromen zijn. Bovendien blijkt het het nuttig hierin een onderscheid te maken in het soort immigrant: betreft het een economische, politieke of culturele immigrant. Deze zijn geneigd anders tereageren op ontwikkelingen in het 'ontvangende' land, wat gevolgen kan hebben voor de duur van het verblijf.
- Voor satistieken over vruchtbaarheid is het nuttig vrouwen op te delen in categoriën. In veel landen neemt zijn vrouwen op hogere leeftijd vruchtbaarder, maar wordt dit veroorzaakt door een afname van de vruchtbaarheid van zeer jonge vrouwen, een toename van de vruchtbaarheid rond de 'piek' leeftijd van 30, of een stijging van zwangerschappen rond de leeftijd van 40 jaar. Het is daarom nuttig leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers te verzamelen, in plaats van alleen over de totale vruchtbaarheidscijfer te spreken.
- Voor statistieken over levensverwachting moet naar 'voorlopers' gekeken worden. Zo hebben Japanse vrouwen de hoogste levensverwachting ter wereld. Een lineaire projectie toont aan dat de levensverwachting van de Japanse vrouwen in de komende 50 jaar tot 100 jaar zal stijgen. Door gebruik te maken van deze cijfers kunnen voor elk Europees land bepalen in hoeverre de levensverwachting zal opschuiven naar Japanse niveaus. Door te kijken naar gemiddelden over verschillende Europese landen is het mogelijk een betrouwbaarder voorspelling te doen dan door slechts op landsniveau een voorspelling te doen.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.