De Mudawwanah

Marokkaanse familiewet 2004

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
De Mudawwanah

paperback/ gebrocheerd: € 31.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789069165165, 100 blz., October 2004
Formaat: 22.0 (h) x 15.0 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 118 gram.

Uitgever: Juridische Uitgeverij Ars Aequi

vertaald door: M.S. Berger

beschrijving


De Mudawwana is het Marokkaans wetboek inzake personen-, familie-, en erfrecht dat onlangs ingrijpend is gewijzigd.

Deze wetseditie bevat de Nederlandse vertaling van de Arabische tekst zoals deze geldt na de wijzigingen

van 5 februari 2004.

InhoudBoek Een: Het huwelijk

Deel Een: Verloving en huwelijk (art. 4)

Hoofdstuk Een: De verloving (art. 5-9)

Hoofdstuk Twee: Het huwelijk (art. 10-18)

Deel Twee: Handelingsbekwaamheid, voogdij en bruidsgave

Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid en voogdij in het huwelijk (art. 19-25)

Hoofdstuk Twee: De bruidsgave (art. 26-34)

Deel Drie: Huwelijksbeletselen (art. 35)

Hoofdstuk Een: De volstrekte huwelijksbeletselen (art. 36-38)

Hoofdstuk Twee: Betrekkelijke beletselen (art. 39-46)

Deel Vier: Wilsvoorwaarden in de huwelijksovereenkomst en de

rechtsgevolgen daarvan (art. 47-49)

Deel Vijf: De huwelijksvormen en haar bepalingen

Hoofdstuk Een: Het geldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 50)

Paragraaf Een: De echtgenoten (art. 51-53)

Paragraaf Twee: De kinderen (art. 54)

Paragraaf Drie: De bloedverwanten (art. 55)

Hoofdstuk Twee: Het ongeldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 56)

Paragraaf Een: Het nietige huwelijk (art. 57-58)

Paragraaf Twee: Het vernietigbare huwelijk (art. 59-64)

Deel Zes: De administratieve regelingen en vormvereisten voor het sluiten van de

huwelijksovereenkomst (art. 65-69)

Boek Twee: Ontbinding van het huwelijksverbond en haar rechtsgevolgen

Deel Een: Algemene bepalingen (art. 70-73)

Deel Twee: Overlijden en vernietiging

Hoofdstuk Een: Overlijden (art. 74-76)

Hoofdstuk Twee: Vernietiging (art. 77)

Deel Drie: Verstoting (art.78-93)

Deel Vier: De echtscheiding

Hoofdstuk Een: De echtscheiding op verzoek van een der echtgenoten wegens duurzame

ontwrichting (art. 94-97)

Hoofdstuk Twee: Echtscheiding om overige redenen (art. 98)

Paragraaf Een: Niet-nakoming van voorwaarden van de huwelijksovereenkomst, ofwel

schade (art. 99-101)

Paragraaf Twee: Niet-nakoming van levensonderhoud (art. 102-103)

Paragraaf Drie: Afwezigheid (art. 104-106)

Paragraaf Vier: Gebrek (art. 107-111)

Paragraaf Vijf: Gelofte tot onthouding en weigering van omgang (art. 112)

Paragraaf Zes: Vorderingen tot echtscheiding (art. 113)

Deel Vijf: Verstoting met overeenstemming of tegen compensatie

Hoofdstuk Een: Verstoting met overeenstemming (art. 114)

Hoofdstuk Twee: Verstoting tegen compensatie (art. 115-120)

Deel Zes: Soorten van verstoting en echtscheiding

Hoofdstuk Een: Voorlopige voorzieningen (art. 121)

Hoofdstuk Twee: De herroepelijke en onherroepelijke verstoting (art. 122-128)

Deel Zeven: Rechtsgevolgen van de ontbinding van het huwelijksverbond

Hoofdstuk Een: De wachtperiode (art. 129-131)

Paragraaf Een: De wachtperiode na overlijden (art. 132)

Paragraaf Twee: De wachtperiode van de zwangere vrouw (art. 133-136)

Hoofdstuk Twee: Samenloop van wachtperiodes (art. 137)

Deel Acht: Administratieve regelingen en de inhoud van de getuigenis tot verstoting (art. 138-141)

Boek Drie: De geboorte en haar gevolgen

Deel Een: Verwantschap en afstamming

Hoofdstuk Een: Verwantschap (art. 142-149)

Hoofdstuk Twee: Afstamming en de wijzen van vaststelling daarvan (art. 150-162)

Deel Twee: Verzorging

Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 163-170)

Hoofdstuk Twee: Degenen die gerechtigd zijn tot verzorging en hun rangorde (art. 171-172)

Hoofdstuk Drie: Voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op de verzorging en

het vervallen ervan (art. 173-179)

Hoofdstuk Vier: Bezoekregeling (art. 180-186)

Deel Drie: Levensonderhoud

Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 187-193)

Hoofstuk Twee: Levensonderhoud van de echtgenote (art. 194-196)

Hoofdstuk Drie: Levensonderhoud van bloedverwanten (art. 197)

Paragraaf Een: Levensonderhoud van de kinderen (art. 198-202)

Paragraaf Twee: Levensonderhoud van de ouders (art. 203-204)

Hoofdstuk Vier: De verplichting tot levensonderhoud (art. 205)Boek Vier: Handelingsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging

Deel Een: Handelingsbekwaamheid, gronden voor handelingsonbekwaamheid en handelingen

van de handelingsonbekwame

Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid (art. 206-211)

Hoofdstuk Twee: Gronden voor handelingsonbekwaamheid en de regelingen voor de

vaststelling daarvan

Paragraaf Een: Gronden voor handelingsonbekwaamheid (art. 212-219)

Paragraaf Twee: Regelingen voor vaststelling en opheffing van handelingsonbekwaam-

heid (art. 220-223)

Hoofdstuk Drie: Rechtshandelingen van de handelingsonbekwame

Paragraaf Een: Rechtshandelingen bij ontbrekende handelingsbekwaamheid (art. 224)

Paragraaf Twee: Rechtshandelingen bij beperkte handelingsbekwaamheid (art. 225-228)Deel Twee: De wettelijke vertegenwoordiging

Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 229-234)

Hoofdstuk Twee: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de wettelijk

vertegenwoordiger (art. 235)

Paragraaf Een: Personen belast met het gezag

Ten Eerste: De vader (art. 236-237)

Ten Tweede: De moeder (art. 238-239)

Ten Derde: Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezag van beide ouders (art. 240-243)

Paragraaf Twee: De testamentaire en datieve voogd (art. 244-264)

Hoofdstuk Drie: Rechterlijk toezicht (art. 265-276)Boek Vijf: Het testament

Deel Een: Voorwaarden voor het testament en de regelingen betreffende de

uitvoering ervan (art. 277-278)

Hoofdstuk Een: De testateur (art. 279)

Hoofdstuk Twee: De legataris (art. 280-283)

Hoofdstuk Drie: Aanbod en aanvaarding (art. 284-291)

Hoofdstuk Vier: Het legaat (art. 292-294)

Hoofdstuk Vijf: De vorm van het testament (art. 295-297)

Hoofdstuk Zes: De uitvoering van het testament (art. 298-314)

Deel Twee: De aanwijzing van erfgenaam (art. 315-320)

Boek Zes: De erfopvolgingDeel Een: Algemene bepalingen (art. 321-328)

Deel Twee: De gronden, voorwaarden en beletselen voor erfopvolging (art. 329-333)

Deel Drie: De wijzen van erfopvolging (art. 334-340)

Deel Vier: De koranische erfgenamen (art. 341-347)

Deel Vijf: De erfopvolging vanwege agnaatschap (art. 348-353)

Deel Zes: De uitsluiting (art. 354-359)

Deel Zeven: Speciale gevallen (art. 360-265)

Deel Acht: Het verplichte testament (art. 369-372)

Deel Negen: De vereffening van de nalatenschap (art. 373-392)

Deel Tien: De levering en verdeling van de nalatenschap (art. 393-395)Boek Zeven: Overgangs- en slotbepalingen (art. 396-400)Woordenlijst Nederlands-Arabisch op artikelnummer

Woordenlijst Arabisch- nederlands op artikelnummer

Bibliografie  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.