De sociale werking van recht

een kennismaking met de Rechtssociologie en Rechtsantropologie

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
De sociale werking van recht

paperback/ gebrocheerd: € 47.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789069165158, 506 blz., February 2005
Formaat: 24.1 (h) x 17.0 (b) x 2.9 (d) cm. Gewicht: 849 gram.

Uitgever: Juridische Uitgeverij Ars Aequi

redactie: J. Griffiths; H. Weijers

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving


Dit boek biedt een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. Het is ontstaan uit het collegemateriaal ten behoeve van een inleidend vak voor beginnende studenten aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Aangezien geen specifieke juridische kennis wordt verondersteld, kan het boek eveneens worden gebruikt voor onderwijs aan niet-juristen.

De rode draad van het boek is de effectiviteit van wetgeving. Het gaat steeds niet zozeer om de vraag of de wet in een bepaald geval leffectiefl is geweest, meer eerder om het ontleden van de vraag wat men onder het idee van leffectiviteitl van wetgeving sociologisch gesproken kan verstaan, hoe het effectiviteitsvraagstuk het meest vruchtbaar kan worden aangepakt en welke de belangrijkste sociale factoren zijn die de effecten van wetgeving in de samenleving (mede)bepalen.

Het boek bestaat uit een inleiding waarin de vraag lWat is rechtssociologie?l centraal staat. Daarna volgen zeventien uit het Engels vertaalde artikelen die gezien kunnen worden als lklassiekersl in de rechtssociologie dan wel als belangrijke bijdragen aan het gedachtegoed over de effectiviteit van wetgeving. Het boek wordt afgesloten met het artikel lDe sociale werking van wetgevingl waarin de inzichten uit de voorafgaande bijdragen systematisch op een rij worden gezet. Aansluitend op elke tekst volgen enkele vragen, bedoeld om de beginnende lezer wegwijs te maken in de betreffende materie en de aandacht te richten op die aspecten die voor het thema van het boek van belang zijn.

Inhoud

Griffiths, Wat is rechtssociologie?

Begripsvorming

Macaulay, De betekenis van het contractenrecht in de zakenwereld

Schwartz, Sociale factoren in de ontwikkeling van juridische controle

Hart, Het begrip lrechtl

Schwartz en Miller, Maatschappelijke complexiteit en de evolutie van het recht

Milgram, Het gehoorzaamheidsdilemma

Cialdini c.s., De rol van normen bij menselijke gedrag

De effecten van wetgeving

Aubert, Enkele sociale functies van wetgeving

Moore, Recht en maatschappelijke verandering

Collier, Politiek leiderschap en rechtsverandering in Zinacantan

Ellickson, Over Coase en koeien

Kagan & Skolnick, Rookverboden: naleving zonder handhaving

De mobilisering van recht

Macaulay, Advocaten en consumentenrecht

Black, Geschilbeslechting door de politie

Todd, Randfiguren in het rechtsleven

Merry, De sociale organisatie van bemiddeling in niet-industriële samenlevingen

Galanter, Gerechtigheid in verschillende gedaanten

Galanter, De duivel schijt altijd op de grote hoopSociale werking

Griffiths, De sociale werking van wetgeving

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

De sociale werking van recht

paperback/ gebrocheerd: € 21.50
Selectie 'klassiekers' van de rechtssociologie Deze selectie biedt een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. ...

Meer boekennieuws op Facebook.