Omgevings- & Milieurecht 2014/2015

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Omgevings- & Milieurecht 2014/2015

paperback/ gebrocheerd: € 34.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789069164922, 686 blz., November 2014
Formaat: 22.0 (h) x 15.0 (b) x 2.7 (d) cm. Gewicht: 868 gram.

Uitgever: Ars Aequi Libri

serienaam/reeks: Ars Aequi Wetseditie

redactie: Rianne Kerstens-van Tol; Mark Lemmens; Rico Ligtvoet

beschrijving

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet milieubeheer
Crisis- en herstelwet
Wet bodembescherming
Waterwet
Natuurbeschermingswet 1998
Flora- en faunawet
Besluit omgevingsrecht
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer
Besluit niet in betekenende mate
bijdragen luchtkwaliteitseisen
Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten
Wet bodembescherming
Waterbesluit
Ministeriele regeling omgevingsrecht
Richtlijn industriële emissies
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.