In de spits – Onbekend onbemind – Publieke stemmen

Toon Van Houdt; Welmoet Wels; Reinier Wels; Robert Nouwen; Korneel Van Lommel; Geert Roskam; Wim Verbaal; Bart Bernaert; Michiel Verweij; Bert Gevaert; David Rijser; Jona Lendering; Dirk Van Damme; Patrick De Rynck; Ronald Blankenborg; Eric M. Moormann; Vincent Hunink; Maarten De Pourcq; Piet Gerbrandy; Koen Vandendriessche; Christian Laes

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
In de spits – Onbekend onbemind – Publieke stemmen

paperback/ gebrocheerd: € 10.00

ISBN: 9789044138375, 96 blz., July 2021

Uitgever: Maklu, Uitgever

beschrijving

Kleio bestaat vijftig jaar. Die gelegenheid willen we aangrijpen om onze lezers als themanummer een state of the art aan te bieden met de rubriek 'in de spits'. Hiermee willen we op bondige wijze belangrijke recente tendensen in het brede domein van de klassieke studies voorstellen: wat zijn de meest in het oog springende ontwikkelingen die zich de laatste vijf à tien jaar in diverse specifieke onderzoeksgebieden hebben voorgedaan?Als tweede onderdeel voorzien we een rubriek 'onbekend, onbemind'. Al geruime tijd worden er in de schoolvakken Latijn en Grieks teksten gelezen die niet tot de typische schoolcanon behoren. Toch is er nog veel dat onbekend en dus onbemind blijft. Het kan gaan om een klassieke dan wel postklassieke tekst, een literaire dan wel een docu-mentaire tekst die docenten en vooral ook hun leerlingen kan aanspreken. De auteur presenteert, vertaalt en situeert de tekst (literair-)historisch en geeft aan waarom hij/zij de tekst van zijn/haar keuze aan docenten en leerlingen wil aanbevelen.Een derde luik vormt de rubriek 'publieke stemmen'. Hoe kijken prominente deelne-mers aan het cultureel-maatschappelijk debat vandaag tegen de klassieken – als discipline en als schoolvak – aan? Waarin kunnen volgens hen in deze vroege eenentwintigste eeuw nog de zin en waarde van een 'klassieke' of 'gymnasiale' opvoeding zijn gelegen? Op welke manier zou het oudetalenonderwijs zich moeten transformeren om vandaag nog relevant te zijn – in de maatschappij, op school? Of moeten we ons als classici neerleggen bij het feit dat Latijn en Grieks traag maar zeker tot een academisch specialisme voor de happy few, tot een nieuw Sanskriet verschrompelen?Door de overvloed aan bijdragen komt er volgend jaar overigens een vervolgdubbel-nummer, met nog eens bijdragen van vijftien auteurs die we hier niet konden plaatsen. Ons feest is dus nog niet ten eind.Toon Van Houdt

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveThemanummer: in de spits – onbekend onbemind – publieke stemmen
99 Feestnummer

Toon Van HoudtIn de spits
100 Bioarcheologie, migratie en antieke literatuur

Zal de oudheidkunde opnieuw beginnen?

Jona Lendering106 Laboratorium Homerus: hart van de studie, ziel van de humaniora

Ronald Blankenborg114 Archeologie van de antieke wereld als een verbindende discipline

Eric M. Moormann119 Klassiek vertalen

Vincent Hunink125 De wereld staat in brand – wat met de oudheid?

Oudheidreceptiestudies in de 21ste eeuw

Maarten De Pourcq133 Het licht gaat niet uit

Klassiek Latijn in de eenentwintigste eeuw

Piet Gerbrandy137 Het verloren millennium

Wim VerbaalOnbekend onbemind
143 Hoe merk je dat je morele vooruitgang boekt?

Een kennismaking met een boeiend ethisch geschrift van Plutarchus van Chaeronea

Geert Roskam148 De strijd tussen kikkers en muizen: epic!

Bart Bernaert154 De brief van Cornelia aan Gaius Gracchus

Een uniek document

Michiel Verweij161 Een vergeten dialoog van Lucianus

Koen Vandendriessche167 Isti mirant stella

Een vurig pleidooi voor een nieuwe tekst in de lessen Latijn

Bert GevaertPublieke stemmen

174 Naar een nieuw, verruimd gymnasium
v
David Rijser179 Wat kunnen jongeren vandaag in hemelsnaam nog leren van Homeros of Tacitus?

Dirk Van Damme183 De jezuïet is gemetamorfoseerd tot gameontwikkelaar

Patrick De Rynck186 Website-materiaal


189 Over de auteurs van de artikels


191 Inhoud van jaargang 50

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.