Inspiratie tot innovatie in jeugdhuizen, jongerencentra, jeugdcentra en jeugdclubs

Willy Faché

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Inspiratie tot innovatie in jeugdhuizen, jongerencentra,  ...

paperback/ gebrocheerd: € 21.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789044136203, 173 blz., January 2019
Formaat: 24.1 (h) x 17.1 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 342 gram.

Uitgever: Maklu, Uitgever

beschrijving

Hoe kunnen jeugdhuizen, jeugdclubs, jongerencentra, jeugdcentra en jeugdontmoetingscentra hun doelstellingen nog beter bereiken (effectiever)? En vooral, beogen zij de juiste doelstellingen (effecten) in hun organisatie? Wanneer een jeugdhuis wil bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren en hun vrijetijds- en plezierbeleving, dan is het noodzakelijk dat jeugdwerkers en jongeren in communicatie met elkaar de doelstellingen van hun organisatie geregeld ter discussie stellen. Dit boek reikt daarom materiaal aan voor een gesprek tussenjeugdhuiswerkers en jongeren over hoe de vrijetijds- en plezierbeleving en deontwikkeling van jongeren kan worden bevorderd door jeugdhuiswerk en welke ondersteuning van de overheid hierbij wenselijk is.

Dit boek bespreekt in het eerste hoofdstuk de doelstellingen, effecten en functies van (open)-jeugdwerk, die door onderzoek in het buitenland werden vastgesteld. Deze informatie blijkt jeugdhuiswerkers te kunnen inspireren bij het (her)formuleren van doelstellingen en het programmeren van activiteiten in hun jeugdhuis. Jeugdconsulenten, gemeentelijke jeugdambtenaren, schepenen voor de jeugd en beleidscritici vragen zich soms af welke jeugdhuisinitiatieven in aanmerking moeten komen voor subsidiering, en welke verbeteringen in het jeugdhuiswerk moeten worden gestimuleerd e.d. Dit boek reikt materiaal aan voor een gesprek met jeugdhuiswerkers én jongeren over hoe de vrijetijdsbeleving en de ontwikkeling van jongeren kan worden bevorderd door jeugdhuiswerk

In een tweede hoofdstuk wordt besproken, hoe een activiteitenprogramma ontmoetingen met leeftijdgenoten, deelname aan vrijetijdsactiviteiten mogelijk kan maken, jongeren kan uitdagen en stimuleren om zich verder te ontwikkelen en initiatief te nemen en plezier te beleven. In jeugdhuizen werken talrijke vrijwilligers en beroepskrachten. Participatie van die medewerkers in het beleid van hun organisatie blijkt in de realiteit niet altijd zo eenvoudig te realiseren. In het laatste hoofdstuk bespreekt het boek twee methodes om een participatief beleidsvormingsproces te ondersteunen

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.