De legende 1717

Vrijmetselarij,300 jaar droom en daad?

Ronald Commers

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 20.10: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789044135374, geïllustreerd, 156 blz., December 2017 UITVERKOCHT!

Uitgever: Garant - Uitgevers n.v.

beschrijving

Het jaar 2017 is een feestjaar voor vrijmetselaars. In hun organisaties wordt driehonderd jaar universele vrijmetselarij gevierd, met 1717 als legendarische datum. Maar het ontbreekt aan duidelijkheid over wat er toen is gebeurd. Wat men erover weet, berust op een verhaal dat eerst twintig jaar later werd neergeschreven. Is wat toen in Londen heeft plaatsgevonden, echt de start van wat gemeenzaam de universele vrijmetselarij wordt genoemd?
De auteur verdedigt de stelling dat het ideaalbeeld van de universele vrijmetselarij, dat de vervolmaking van de individuele mens en de verbetering van het mensengeslacht beoogt, van veel latere datum is dan 1717. Die essentiële en waardevolle thema's werden gaandeweg in de tweede helft van de 18de en het begin van de 19de eeuw toegevoegd, als gevolg van de rituele en symbolische uitbouw van speculatieve genootschappen in West- en Centraal-Europa.
Hij buigt zich kritisch over legenden die een vrijmetselarij kenmerken, vanuit de opvatting dat de hang naar het legendarische ten koste gaat van haar wereld- en levensbeschouwelijke inhoud. Daarom verschilt zijn boek van de andere publicaties die in 2017 het licht hebben gezien. Vanuit een persoonlijk verslag over zijn maçonnieke ervaring verdedigt hij de stelling dat er niet één geschiedenis van de vrijmetselarij bestaat, maar wel vele, en dat er bijgevolg niet één vrijmetselarij kan bestaan, maar wel vele. In die verscheidenheid ziet hij een globale oriëntatie aan het werk, met name een diepzinnig humaniteitsideaal waarin het streven naar universaliteit oog blijft hebben voor diversiteit en maatschappelijk engagement.

Over de auteur
Ronald Commers is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doceerde moraalfilosofie, vergelijkende ethiek en geschiedenis van de moderne wijsbegeerte. Hij stichtte het Centrum voor Ethiek en Waardeonderzoek, dat in 2006 de eerste Internationale Global Ethics Conference organiseerde. Van zijn hand verschenen verscheidene boeken over wijsgerige ethiek, wereldbeschouwelijke ontwikkelingen in de moderniteit, global ethics en vrijmetselarij. Sinds 1980 is hij als vrijmetselaar actief betrokken bij maçonnieke organisaties in België en Nederland.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: