Gekleurd door het leven

getuigenissen van jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen over hun schooljaren en eerste ervaringen op de arbeidsmarkt

Ignace Glorieux; Suzana Koelet; Ilse Laurijssen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Gekleurd door het leven

paperback/ gebrocheerd: € 16.50

ISBN: 9789044127195, 122 blz., January 2011
Formaat: 24.2 (h) x 16.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 227 gram.

Uitgever: Maklu, Uitgever

beschrijving

Dit is derde en (voorlopig) laatste deel in een reeks waarin verslag gedaan wordt van onderzoek naar de onderwijs- en arbeidsloopbanen van allochtonen in Vlaanderen:

1: Wit krijt schrijft beter
2: Zwart op Wit
3: Gekleurd door het leven

In de eerste twee boeken worden veralgemeenbare uitspraken gedaan op basis van statistische analyses. Deze analyses leidden tot erg relevante inzichten over de leerprestaties van allochtonen in het onderwijs en hun intrede op de arbeidsmarkt.

Desalniettemin bleek ook dat niet alle bijzonderheden in de school- en arbeidsloopbanen van de allochtone jongeren via kwantitatieve analyses kunnen worden geduid. Meer bepaald viel op hoe één groep allochtonen in het bijzonder moeilijkheden ondervond om aansluiting te vinden op school en op de arbeidsmarkt: de meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst. In dit boek staat deze groep centraal. We laten hen zelf aan het woord.

Dit boek gaat dieper in op de achterliggende processen die de erg opvallende trajecten van Turkse en Marokkaanse vrouwen mee vorm geven.
Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor een volwaardige participatie van deze vrouwen aan het onderwijs en op de arbeidsmarkt?
En zijn er ook specifieke kansen?
Welke rol spelen genderrelaties hierin?

Om meer inzicht te verwerven in de achterliggende processen van sociale achterstelling, uitsluiting en discriminatie in de onderwijs- en arbeidsloopbanen van deze vrouwen werden een aantal Turkse en Marokkaanse vrouwen uit het eerdere onderzoek opnieuw bezocht voor een diepgaand vervolginterview over hun school- en beroepsloopbaan. Dit boek brengt hun verhalen, toetst ze af aan eerdere bevindingen en duidt ze met inzichten uit de literatuur.

Over de auteurs
De auteurs van dit boek zijn verbonden aan de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en lid van de interuniversitaire onderzoeksgroep SONAR die de overgang van school naar werk bestudeert.

Ignace Glorieux is gewoon hoogleraar sociologie. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn tijdsbesteding en tijdsordening, de transitie van school naar werk en cultuurparticipatie.

Suzana Koelet was lange tijd verbonden aan de onderzoeksgroep TOR, deed aan de Universiteit Antwerpen onderzoek naar echtscheiding bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst en is recent aangesteld aan de Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel.

Ilse Laurijssen bereidt een proefschrift voor over de verschillen in de vroege arbeidsloopbanen van mannen en vrouwen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.