Wise en smart

interventies bij problemen met lezen en rekenen

G.M. van der Aalsvoort

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Wise en smart

paperback/ gebrocheerd: € 20.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789044126655, 142 blz., April 2011
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 284 gram.

Uitgever: Maklu, Uitgever

beschrijving

Wise en Smart

Voor het behandelen van kinderen met leerproblemen zijn specifieke vaar-
digheden nodig. Deze vaardigheden vragen niet alleen veel kennis en inzet,
maar veronderstellen ook een concrete inbedding in de opleidingen, die
niet altijd beschikbaar is. Daarnaast is er ook veel ervaringskennis die
nergens beschreven staat. Zo krijgt de relatie tussen de behandelinhoud
en het kind dat in behandeling is nauwelijks aandacht in de literatuur.
Voor een goede, succesvolle behandeling is het echter noodzakelijk
om een goede relatie met het kind op te bouwen. Ook moet de
behandelaar het verband zien tussen zijn kennis van de behande-
lingsmethodiek en de wetenschappelijke kennis die deze methodiek
zou moeten leiden.

Vanuit deze aandachtspunten toont dit boek aan hoe een gemeen-
schappelijk kader toch telkens tot een individueel aangepaste in-
terventie kan leiden. In eerste instantie wordt een theoretische
basis gelegd waarna enkele zeer recente meta-analyses van studies
over effecten van didactische en pedagogische interventies wor-
den besproken. Dan presenteert de auteur een behandelingsmo-
del dat als stramien voor het behandelen van problemen met le-
ren kan worden gebruikt. Om de aard en werkwijze van dit model
toe te lichten biedt het boek ten slotte drie casusbeschrijvingen
van interventies bij kinderen. Deze casuistiek is illustratief voor
een behandeling: problemen met leren kunnen zich op verschil-
lende manieren manifesteren terwijl de kern van de behandeling
toch gelijk blijft.

Dr. DINY VAN DER AALSVOORT is orthopedagoog, GZ-psycholoog en
supervisor NVO-generalist. Ze heeft een jarenlange ervaring in de
opleiding Orthopedagogiek (aan de universiteiten van Nijmegen,
Leiden en Utrecht) en superviseert post-masterstudenten in het ka-
der van hun opleiding GZ-psycholoog en NVO-generalist. Ze werkt
nu als lector aan de Hogeschool Utrecht.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.