Van kansarm naar kansrijk

studie- en opvoedingsondersteuning bij kinderen uit kwetsbare gezinnen

J.P. Markey

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Van kansarm naar kansrijk

paperback/ gebrocheerd: € 25.60: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789044123968, 171 blz., March 2009 UITVERKOCHT!

Uitgever: Maklu, Uitgever

beschrijving

Eén kind op dertig wordt in een arm gezin geboren, één kind op zeven leeft in een gezin waarin geen van beide ouders een eigen inkomen heeft.

Leven in armoede ontneemt kinderen en jongeren kansen om volwaardig te participeren aan de maatschappij. Sociale uitsluiting begint al van in de vroege kinderjaren en zet zich door in de schoolse loopbaan. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben het moeilijker dan andere kinderen om een diploma of getuigschrift te behalen. Ze participeren minder vlot in de maatschappij en ze blijven in de armoedespiraal vastzitten. Armoede is een complexe werkelijkheid, die niet altijd in te passen valt in de bestaande hulpverleningsmodellen.

De Katrol heeft als doel aan huis studie- en opvoedingsondersteuning te geven aan jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen en hun ouders. Deze studieen opvoedingsondersteuning gebeurt door hogeschoolstudenten uit sociaalagogische richtingen en de lerarenopleiding. De Katrol vertrekt hierbij vanuit verzuchtingen van kansarme ouders zelf, namelijk 'leer ons kennen' en 'we willen dat onze kinderen het beter stellen dan wijzelf en een diploma halen'. Deze uitgangspunten lijken eenvoudig en vanzelfsprekend, maar ze met succes realiseren in de praktijk van elke dag is dat niet.

Dit boek vertelt het ontstaan en de werking van De Katrol en de zoektocht naar een methodiek om kwetsbare kinderen en hun ouders een 'steuntje in de rug' te geven, zowel op het gebied van studies als van opvoeding. Het verhaal van De Katrol is hoopvol, maar niet vrijblijvend. 'Wat de ouders en de kinderen willen, daar gaan we mee aan gang', is zowat de meest gebruikte zin in het boek. Hoe dit wordt gerealiseerd in de praktijk van elke dag, wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en getuigenissen van kinderen, ouders en studenten-studieondersteuners.

Deze publicatie is bestemd voor (toekomstige) leerkrachten en welzijnswerkers: maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, bachelors in de toegepaste psychologie en de orthopedagogiek, psychologen en orthopedagogen.

Over de auteur
Jean-Pierre Markey, maatschappelijk werker, doceert aan de Hogeschool West-Vlaanderen in Oostende en is initiatiefnemer-coördinator van De Katrol.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.