Aan de slag met Excel

de essentiele onderwerpen voor de professional

Ben Groenendijk

paperback/ gebrocheerd: € 28.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789039527238, geïllustreerd, 128 blz., March 2013 UITVERKOCHT!

Uitgever: Academic service

beschrijving

Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen
uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die
voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn. Het
is dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen ervan een veel hoger rendement halen uit hun modellen. Alle onderwerpen in dit boek worden met concrete praktijkvoorbeelden stapvoor- stap toegelicht en zijn voorzien van relevante schermafdrukken. Bij ieder onderwerp zijn opgaven opgenomen, waarin de opgedane kennis praktisch kan worden geoefend. Na het bestuderen van dit boek beschikt de gebruiker dan ook over alle kennis en tools binnen Excel om professioneel met het programma om te kunnen gaan.
Aan de slag met Excel is geschikt voor zowel Windows- als Apple-gebruikers.
Voorkennis van Excel is niet nodig. Uitgangspunt is dat de gebruiker
basisacties beheerst, zoals kopiëren, plakken, selecteren, openen en opslaan
van bestanden, tekst vet of cursief maken, en dergelijke. Online support
De volledige uitwerkingen van de voorbeelden en opgaven zijn beschikbaar
via de pagina bij dit boek op de website www.academicservice.nl.
Ben Groenendijk is docent informatica aan de Hogeschool Rotterdam.
Hij is (co-)auteur van diverse boeken over o.a. databases en Access.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: