Christenen in Nederland

Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid

Joep de Hart; Pepijn van Houwelingen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Christenen in Nederland

paperback/ gebrocheerd: € 23.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789037708943, 184 blz., December 2018
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 378 gram.

Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau

serienaam/reeks: SCP-publicatie

beschrijving

De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland. Daar staat tegenover dat jeugdige kerkgangers juist in allerlei opzichten geloviger worden. Bovendien vormen de christenmigranten een steeds belangrijkere christelijke geloofsgroep.

Dit zijn enkele bevindingen uit dit rapport Christenen in Nederland waarin is geprobeerd een aantal belangrijke verschuivingen in godsdienstig Nederland in beeld te brengen, zoals die de afgelopen decennia vooral via enquêtes geregistreerd zijn onder de bevolking. Naast bevolkingsonderzoeken en cijfers die door de kerken geleverd zijn, is gebruik gemaakt van interviews met godsdienstige leiders en observaties.

De volgende vragen waren leidinggevend voor deze studie. Welke ontwikkelingen hebben zich in ons land voorgedaan in de kerkelijkheid en christelijke gelovigheid? In hoeverre weerspiegelen ze het internationale beeld en hoe ziet dat beeld er uit? Lopen de ontwikkelingen uiteen per confessioneel milieu; zien ze er anders uit voor rooms-katholieken dan voor protestanten? Doen ze zich bij jong en oud op dezelfde mate en wijze voor? Wat betekenen ze voor de Nederlandse samenleving?

Deze publicatie is de tweede van een drietal studies naar religie en spiritualiteit. In het eerste deel De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld werden de religieuze ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in Nederland beschreven en geduid. Het derde deel gaat in op de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet-gelovigen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.