Kortdurende thuiszorg in de AWBZ

een verkenning van omvang, profiel en afbakening

Maaike den Draak

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Kortdurende thuiszorg in de AWBZ

paperback/ gebrocheerd: € 14.90

ISBN: 9789037704716, geïllustreerd, 50 blz., March 2010
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 118 gram.

Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau

serienaam/reeks: SCP-special

beschrijving

In Nederland is een discussie gaande over de afbakening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er wordt gesproken over de overheveling van kortdurige, herstelgerichte zorg naar de Zorgverzekeringswet, opdat de AWBZ zich daadwerkelijk zal toespitsen op de langdurige zorg. Het ministerie van VWS werkt aan de overheveling van de somatische revalidatiezorg, maar de op herstel gerichte zorg thuis wordt (voorlopig) buiten beschouwing gelaten: er is nog onvoldoende duidelijkheid over de aard en omvang daarvan.

Voor het SCP waren deze gebeurtenissen aanleiding nader te kijken naar de kortdurige thuiszorg in de AWBZ en te combineren met verdere ontwikkeling van het SCP-verklaringsmodel verpleging en verzorging. Hoe groot is het aandeel van de kortdurige zorg binnen de AWBZ-gerelateerde thuiszorg? Om wat voor mensen gaat het en in hoeverre verschillen de ontvangers van kort- en langdurige thuiszorg onderling? Ook besteedt het onderzoek aandacht aan het afbakeningvraagstuk.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.