Steeds meer verstandelijk gehandicapten?

ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008

Michiel Ras; Isolde Woittiez; Hettie van Kempen; Klarita Sadiraj

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Steeds meer verstandelijk gehandicapten?

paperback/ gebrocheerd: € 24.90: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789037704686, geïllustreerd, 89 blz., March 2010
Formaat: 23.8 (h) x 17.2 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 203 gram.

Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau

serienaam/reeks: SCP-publicatie

beschrijving

De afgelopen jaren is de vraag naar zorg door verstandelijk gehandicapten sterk gegroeid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft, mede op verzoek van het ministerie van VWS, het aantal verstandelijk gehandicapten die zorg vragen in kaart gebracht. Dit rapport doet daar verslag van. Uit onze inventarisatie blijkt dat de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg gedurende het afgelopen decennium gemiddeld met 9% per jaar is toegenomen. Wat veroorzaakt deze groei? Zijn het specifieke groepen die de sector instromen, en zijn het bepaalde pakketten waar de instromers naar vragen? En hoe ontwikkelt de groep huidige vragers zich; hoe lang blijven zij in zorg?
Onze analyse laat een diffuus beeld zien. De vaak genoemde toestroom van jongeren blijkt een belangrijke maar geen volledige verklaring voor de groei in de vraag naar en het gebruik van VG zorg. Ook instroom van ouderen en de langere levensverwachting van de zittende gebruikers verklaren een substantieel deel van de groei. Bijna de helft van de totale groei in de vraag naar zorg komt door de groei in langdurig verblijf. De groei in begeleiding was verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale groei maar het was wel de snelste groeier. Concluderend kunnen we zeggen dat er groei plaatsvindt over de gehele linie, en dat er niet één specifieke factor aan te wijzen is.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.