Nederlandse Benoem Test (NBT)

Lizet van Ewijk; Lotti Dijkhuis; M. Hofs-van Kats; M. Hendrickx-Jessurun; Margriet Wijngaarden; Carlijn de Hilster

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Nederlandse Benoem Test (NBT)

paperback/ gebrocheerd: € 66.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036825191, geïllustreerd, 37 blz., May 2020
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 0.4 (d) cm. Gewicht: 105 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Doel van de test
De Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT bestaat uit 92 eenduidige afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De afbeeldingen van de NBT zijn zorgvuldig uitgezocht voor de Nederlandse setting. De selectie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en clienten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal. De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en clienten met NAH en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument te creeren. 

Toepassing
• Screening: signaleert de aanwezigheid van woordvindstoornissen
• Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van woordvindproblemen 
• Behandeling: meet de voorruitgang van gegeven therapie. 
• Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands onderzoek: de NBT is speciaal                voor de Nederlandse populatie ontwikkeld. 

Wat meet de NBT?
De Nederlandse Benoem Test meet woordvindproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De test is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd (2 categorieen) en woordfrequentie (3 categorieen) en geeft zo ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De test meet het hele woordvindingstraject. 

Voor wie?
De NBT wordt in principe afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de NBT werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.

Afname en scoring
De afnameduur varieert tussen de 5 en de 30 minuten, afhankelijk van de ernst van de afasie. De afbeeldingen worden visueel aangeboden. De patient benoemt de afbeelding die hij/zij ziet. 

Normen
Om na te gaan of er op basis van de NBT een juiste diagnose kan worden gesteld (predictieve validiteit) zijn de scores van gezonden en afatici met elkaar vergeleken. In de handleiding wordt een optimale cut-off score gegeven die het verschil tussen wel/geen stoornis aangeeft. 

Materialen
NBT- complete set 
NBT- scoreformulieren

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.