Nederlandse Benoem Test- short (NBT-S) complete set

M. Hofs- van Kats; Lizet van Ewijk; Lotti Dijkhuis

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 

overig gedrukt: € 325.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036825122, August 2021

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: afasie afasiediagnostiek bed side screening diagnostiek geheugenproblemen logopedie nah woordvindproblemen

beschrijving

Doel van de test
De Nederlandse Benoem Test- short (NBT-S) is de verkorte versie van de NBT: een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).Om de NBT ook geschikt te maken voor de acute fase, bed site screening en snellere diagnostiek is de NBT-S ontwikkeld die uit 30 items bestaat. De NBT-S is niet alleen bruikbaar als meting van woordvindproblemen bij NAH, maar ook voor het krijgen van een snelle indicatie van geheugenproblemen. De test is dus ook bruikbaar op geheugenpolis en andere  afdelingen die te maken hebben met geheugenproblemen. De afbeeldingen van de NBT-S bevat een goed onderzochte selectie van afbeeldingen uit de lange versie van de NBT die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse setting. De afbeeldingen zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van behandelaars en clienten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal. De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en clienten met NAH en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument te creeren. Ook de NBT-S is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis.

Toepassing
• Screening: signaleert de aanwezigheid van woordvindstoornissen en geheugenproblemen 
• Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van woordvindproblemen bij afasie
• Behandeling: meet de voorruitgang van gegeven therapie. 
• Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands onderzoek: de NBT en NBT-S zijn speciaal  voor de Nederlandse populatie ontwikkeld. 

Wat meet de NBT-S?
De Nederlandse Benoem Test-short meet woordvindproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De test is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie en geeft zo ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De test meet het hele woordvindingstraject. Ook geschikt als indicator van geheugenproblemen. 

Voor wie?
De NBT-S wordt in principe afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen en klinisch psychologen kunnen met de test werken. Ook in te zetten door revalidatie artsen en medisch specialisten.Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.

Afname en scoring
De afnameduur varieert tussen de 5 en de 15 minuten, afhankelijk van de ernst van de problemen. De afbeeldingen worden visueel aangeboden. De patient benoemt de afbeelding die hij/zij ziet. 

Normen
Om na te gaan of er op basis van de NBT-S een juiste diagnose kan worden gesteld (predictieve validiteit) zijn de scores van gezonden en afatici met elkaar vergeleken. In de handleiding wordt een optimale cut-off score gegeven die het verschil tussen wel/geen stoornis aangeeft. 

Materialen
NBT-S- complete set 
NBT-S - scoreformulieren
NBT-S - handleiding

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.