Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg

paperback/ gebrocheerd: € 49.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036823593, geïllustreerd, 206 blz., May 2020
Formaat: 24.1 (h) x 16.8 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 384 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

redactie: H.C.H. Wollersheim; C.T.B. Ahaus; J.F. Hamming; C. Wagner; T. van der Weijden

beschrijving

In opleidingen in de gezondheidszorg wordt in toenemende mate aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering en het voorkomen van onveiligheid in patiëntenzorg.
De toegenomen aandacht voor kwaliteit van zorg blijkt bijvoorbeeld uit het recente Raamplan. In het Raamplan Artsenopleiding 2020 gaat men uit van het (bijgestelde) CanMEDS-raamwerk. Had in 2009 nog ongeveer de helft van de competenties  een relatie met kwaliteit en veiligheid,  professioneel gedrag en ethisch moreel denken en handelen, in 2020 is dit meer dan driekwart. Bovendien zijn veel  competenties explicieter uitgewerkt in de richting van patiëntveiligheid, continuïteit van zorg, werken aan deugden en professioneel gedrag, reflectief vermogen en levenslang leren, interprofessioneel samenwerken, samen beslissen en het coproduceren van zorg. Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in dit leerboek.
Kwaliteit en veiligheid hebben zulk een hoge prioriteit vanwege de belangrijke consequenties voor patiënt en maatschappij. Maar wat betekent het precies om op een transparante wijze kwalitatief goede en veilige zorg te leveren? 
Welke rol speelt de zorgorganisatie, en hoe kan de arts, verpleegkundige of paramedicus individueel aan veilige patiëntenzorg bijdragen? Hoe worden calamiteiten voorkomen? Maar ook: hoe adequaat om te gaan met een gemaakte fout en hoe daarvan te leren?

In Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg wordt verhelderd wat kwaliteit van zorg is en wat voorwaarden zijn voor kwaliteitsverbetering. De verschillende dimensies als professionele, organisatorische en patiëntgerichte kwaliteit worden besproken, evenals het onderzoek naar kwaliteitsverbetering en de implementatie in de praktijk. Ondanks het streven naar optimale patiëntenzorg blijven er altijd incidenten optreden. Een apart hoofdstuk is daarom gewijd aan hoe
om te gaan met een calamiteit, met oog voor patiënt, organisatie en voor eigen gevoelens en functioneren. De mogelijkheden van kwaliteitsverbetering worden in dit boek met tal van voorbeelden uit de klinische praktijk geïllustreerd.

Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg is geschreven door vooraanstaande Nederlandse kwaliteitsonderzoekers en verbeteraars, –professionals en zorgverleners, die
al vele bijdragen hebben geleverd aan daadwerkelijke verbetering van de patiëntenzorg. Met dit boek bieden zij iedere (aanstaande) zorgprofessional de kennis en handvatten om optimale patiëntenzorg na te streven en te reflecteren op de eigen rol hierin. 

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingGeeft verheldering in wat kwaliteit van zorg is

Bespreekt de functies en mogelijkheden van kwaliteitsverbetering

Bevat een apart hoofdstuk over omgaan met een calamiteit

Biedt handvatten om optimale patiëntenzorg te leveren

Met veel praktische voorbeelden
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.