Executieve Functies Vragenlijst (EFV) scoreformulieren

Evert Scholte; J.D. van der Ploeg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Executieve Functies Vragenlijst (EFV) scoreformulieren

overig gedrukt: € 44.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036823418, May 2019
Formaat: 29.7 (h) x 21.0 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 355 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Doel van de test

De Executieve Functies Vragenlijst (EFV) geeft snel zicht op de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. Onder de executieve functies (EF) vallen: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing  en emotieregulatie. EF stellen kinderen en jongeren in staat controle te houden over hun denken, doen en voelen. De denkprocessen zijn van groot belang voor het functioneren thuis, op school en in de samenleving. Als de processen haperen leidt dat tot problemen. Achter ontwikkelingsproblemen van jeugdigen, zoals leerproblemen, autisme, ADHD, agressie en angst- en stemmingsstoornissen gaan vaak problemen met de executieve functies schuil. Voor behandelingen is het een grote meerwaarde te weten aan welke EF het schort, zodat de interventie daarop kan worden afgestemd. Training van de executieve functies biedt een extra perspectief op verbetering.

Toepassing
  • Screening: spoort vroegtijdig problemen met de executieve functies op
  • Diagnostiek: ondersteunt en verdiept de diagnostiek van diverse stoornissen en leerproblemen
  • Behandeling: geeft aanknopingspunten voor het trainen van de executieve functies en draagt zo bij aan het oplossen van leerproblemen en de behandeling van stoornissen 

Wat meet de EFV?
De Executieve Functies Vragenlijst (EFV)  meet de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. De schaalindeling van de EFV ziet er als volgt uit:

EFV leerfuncties
- werkgeheugen  (vermogen om kennis te verwerven en toe te passen)
- mentale flexibiliteit (vermogen om soepel en doordacht van taak en situatie te                   wisselen)

EFV gedragsfuncties
- impulsbeheersing (vermogen om eerst na te denken alvorens te handelen)
- emotieregulatie (vermogen om te weten hoe om te gaan met emoties)

EFV Totaalscore

Voor wie?
De EFV wordt ingevuld door ouders of opvoeders van het kind of andere personen (bij leerkrachten) die het kind goed kennen (informantenrapportage). Maatschappelijk werkers, groepsleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, (ortho)pedagogen en andere professionele hulpverleners gebruiken de uitslagen van de test om te bepalen of kinderen problemen hebben op het gebied van de executieve functies. Testuitslagen mogen alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring
De EFV bestaat uit 24 items met gedragingen die de werking van executieve functies representeren. Op een 5-puntschaal geeft men aan in hoeverre de gedragingen van toepassing zijn. Het invullen van duurt circa vijftien minuten. Afnemen en scoren kan handmatig met behulp van scoreformulieren. U kunt de EFV ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de EFV-handleiding beschikt.

Normen
De EFV heeft normen voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen scores van jongens en meisjes. Dit leidt tot de volgende normtabellen:
- algemene bevolking  meisjes 4 t/m 11 jaar
- algemene bevolking jongens  4 t/m 11 jaar
- algemene bevolking  meisjes 12 t/m 18 jaar
- algemene bevolking jongens 12 t/m 18 jaar

Materiaal
EFV handleiding
EFV scoreformulieren (per 25)
EFV online afname 

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.