Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Liesbeth Schreuder; Marianne Boogaard; Ruben Fukkink; Josette Hoex

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

paperback/ gebrocheerd: € 25.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036822824, 284 blz., February 2019
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 539 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (bso) hebben een belangrijke rol in het leven van schoolkinderen die gebruik maken van kinderopvang. De medewerkers zijn een voorbeeld, vraagbaak en veilige haven na de drukke schooldag.

De nieuwe uitgave `Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar' biedt pedagogisch medewerkers een kader waarin alle kenmerken van goede en leuke buitenschoolse opvang aan de orde komen. Kinderen beleven op de bso hun vrije tijd, spelen met andere kinderen en doen mee met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Dus zorgen de pedagogisch medewerkers voor een ontspannen, gevarieerde en uitdagende tijdsbesteding. Bso-tijd is immers tijd waarin kinderen met elkaar maar ook wel eens rustig op zichzelf willen spelen.

Naast een theoretisch gedeelte met een wetenschappelijke onderbouwing voor het omgaan met kinderen in de schoolleeftijd, biedt dit nieuwe pedagogisch kader ook handreikingen voor de praktijk. Met dit boek in de hand kunnen pedagogisch medewerkers onderbouwde keuzes maken voor hun werkwijze. 
`Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar' is geschreven in nauwe samenspraak met de branche. Op vele manieren hebben pedagogisch medewerkers tijdens het schrijfproces hun werkervaring ingebracht. Daarmee is dit boek een product van, door en voor de buitenschoolse opvang. Het is te gebruiken: * als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de organisatie; * als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; * om de pedagogische samenwerking vorm te geven tussen de bso en samenwerkingspartners zoals de basisschool, het jeugdwelzijnswerk of de sportvereniging. `Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar' is in opdracht van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) ontwikkeld.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Alle kenmerken van goede en leuke buitenschoolse opvang komen aan de orde

Geschreven in nauwe samenspraak met de branche

Dit boek is een product van, door en voor de buitenschoolse opvang

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.