Nederlandstalig Dysartrieonderzoek - Kinderen (NDO-K) complete set

Marjo Van Gerven; Lenie Van den Engel-Hoek; Marieke Ruessink; Simone Knuijt; Hanneke Kalf; Bert de Swart

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Nederlandstalig Dysartrieonderzoek - Kinderen (NDO-K)  ...

overig gedrukt: € 425.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036822664, December 2018
Formaat: 31.8 (h) x 23.1 (b) x 3.1 (d) cm. Gewicht: 979 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: dysartrie dysartrie bij kinderen dysartrische dysartrische spraak bij kinderen logopedisch instrument logopedische diagnostiek spraakstoornissen

beschrijving

Doel van de test
Het NDO-K is een instrument waarmee de diagnose 'dysartrie' bij kinderen gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument het type dysartrie en de ernst ervan worden vastgesteld. In Nederland was tot op heden geen dysartrieonderzoek voor kinderen beschikbaar. Met het verschijnen van het NDO-K is hierin verandering gekomen. Het NDO-K is een gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar instrument dat kan bijdragen aan goede basis voor logopedische therapie. Het type en de ernst van de dysartrie worden in het NDO-K onderzocht met behulp van gestandaardiseerde spreekopdrachten. Alle aspecten van de spraak, te weten adem, fonatie, articulatie, nasale resonantie en prosodie worden met deze opdrachten in kaart gebracht. Het NDO-K is bedoeld voor kinderen bij wie een vermoeden bestaat van aanwezigheid van een dysartrie. Het instrument is geschikt om af te nemen in de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase.

Toepassing
•Diagnostiek: stelt de diagnose dysartrie en bepaalt  het type en de ernst van de dysartrie.
•Differentiaaldiagnose: het NDO-K onderscheidt dysartrie van andere spraakstoornissen.
•Behandeling:  vormt de basis voor een passend therapieplan.
•Wetenschappelijk onderzoek: de maximum performancetaken en de leesteksten zijn geschikt voor het verzamelen van genormeerde data. Onderzoek heeft laten zien dat de ernstscore betrouwbaar vastgesteld kan worden. 

Wat onderzoekt het NDO-K?
Het NDO-K onderzoekt alle aspecten van de spraak met behulp van 6 spreektaken, te weten:
•1. spontane spraak
•2. lezen van een standaard tekst of naspreektaken
•3. diadochokinese
•4. glijtonen
•5. roepen
•6. maximale aanhoudingsduur

Voor wie?
Het NDO-K kan door logopedisten afgenomen worden. Scoring en interpretatie kan  betrouwbaar gedaan worden door logopedisten die ervaren en/of getraind zijn in het luisteren naar dysartrische spraak. Hiervoor worden ook NDO-K  workshops gegeven door het Radboudumc, afdeling Revalidatie logopedie kinderen. Zie https://www.radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/paramedische-disciplines/logopedie/volwassenen-en-kinderen/logopedie-kinderen/scholing

Afname en scoring
De afname gebeurt in een vaste volgorde en duurt 20 tot 30 minuten. De afname wordt bij voorkeur op video opgenomen. Scoring gebeurt tijdens en na de afname, zo nodig wordt voor de scoring de video-opname terug gekeken. Aan de hand hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de mate waarin de prestatie afwijkt (onmogelijk, duidelijk afwijkend, licht afwijkend). Voor de maximale prestatietaken zijn referentiewaarden toegevoegd.

Materialen
• NDO-K complete set (handleiding, formulieren, therapiemateriaal)
• NDO-K scoreformulieren (set van 25) 
• NDO-K workshop (via Radboudumc) 

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.