Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ

Kracht van verhalen, beeld en dialoog

J.M.G. Maurer; G.M.A. Westermann

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ

paperback/ gebrocheerd: € 29.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036821797, geïllustreerd, 168 blz., September 2018
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 312 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: afstemming behandelproces dialoogmodel effectieve hulpverlening gedragstherapie therapie-effect

beschrijving

Dit boek beschrijft hoe efficiënt behande­len binnen de GGZ mogelijk is als hulpvra­gers en hulpverleners vanuit een gedeelde visie samen beslissen over de te bieden zorg. In dit boek leer je stapsgewijs – van aanmelding tot afronding van de behan­deling – hoe je de principes van gedeelde besluitvorming met hulp van het Dialoog­model kunt toepassen in de praktijk.

Efficiënt behandelen in de GGZ vraagt om goed afgestemde samenwerking en vol­doende wederzijds vertrouwen. Samen dui­delijk krijgen wat speelt, wat nodig is en wie dat op welke manier kan bieden en daar­over samen beslissen, daar draait het om. Gedeelde besluitvorming is dus niet alleen de juiste behandelvorm koppelen aan de juiste diagnose. Vanaf aanmelding tot afronding zijn er talloze momenten waarop je als behandelaar – al dan niet bewust – keuzes maakt en beslissingen neemt over je rol, positie, attitude en inbreng. Datzelfde geldt voor hulpvragers. Als deze keuzes en beslissingen goed op elkaar aansluiten, is de kans op een gunstig resultaat het grootst. Zo samen optrekken, biedt alle betrokkenen de meeste voldoening.

Het Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ richt zich op het hanteren van dagelijkse praktijksituaties. Deze komen in elk hoofdstuk ruimschoots aan bod, geïllustreerd met afbeeldingen en aan­gevuld met handige formats. Je leest hoe gedeelde besluitvorming helpt om je ken­nis en expertise en die van de hulpvrager optimaal te benutten. Het Dialoogmodel wordt hierbij als hulpmiddel ingezet. Dit model verbindt en integreert de visies en verhalen van hulpvragers en betrokken behandelaren via dialoog op basis van een goede werkrelatie.

Jac Maurer werkte tot zijn pensionering als klinisch psycholoog/psychotherapeut in de volwassen-, kinder- en jeugdzorg in de GGZ. Daarbij was hij lid van wetenschaps­commissies en vervulde hij de rol van P-opleider.

George Westermann is kinder- en jeugd­psychiater/psychotherapeut. Daarnaast is hij opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en medisch manager bij Zuyderland GGZ. Hij is internationaal wetenschappelijk actief op het gebied van gedeelde besluitvorming.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Leert de principes van gedeelde besluitvorming

Doorloopt het hele proces van aanmelding tot afronding van de behandeling

Met veel praktijkvoorbeelden, afbeeldingen en handige formats

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.