Agressievragenlijst (AGV)

Handleiding

J.D. van der Ploeg; E.M. Scholte

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Agressievragenlijst (AGV)

paperback/ gebrocheerd: € 72.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036820868, geïllustreerd, 60 blz., March 2018
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 131 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: agressie directe agressie indirecte agressie jeugdigen reactieve agressie screener vragenlijst

beschrijving

Doel van de test

Met de AGV wordt bepaald óf, en in welke mate, er bij kinderen en jeugdigen sprake is van agressief gedrag. De test is op dit gebied de eerste Nederlands genormeerde vragenlijst voor jeugdigen. Het instrument geeft indicaties op vier kernaspecten van agressie: openlijke agressie, heimelijke agressie, impulsieve agressie en defensieve agressie. Afname is geïndiceerd bij kinderen die vaak ruzie maken, het spel van anderen verstoren, die pesten of gepest worden, die druk, onrustig, zenuwachtig, weerbarstig of tegendraads zijn, evenals bij kinderen die stiekem gedrag vertonen. Gebruik van de AGV helpt bij het opsporen van tot agressie geneigde kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat deze kinderen zich verder ongunstig ontwikkelen. 

Toepassing 

•  Screening: spoort vroegtijdig agressietendensen in de gedragsontwikkeling op.  

•  Diagnose: indiceert gedragssymptomen van de normoverschrijdende gedragsstoornis.

•  Behandeling en monitoring: volgt de ontwikkeling en meet het effect van training en behandeling.

Wat meet de AGV?

De AGV meet óf, en in welke mate, kinderen symptomen van agressief gedrag vertonen. 
Het begrip agressie bestaat in de AGV uit vier basisaspecten die door de volgende subschalen worden gemeten: 

•  Openlijke agressie (bijvoorbeeld anderen fysiek of verbaal beschadigen);

•  Heimelijke agressie (bijvoorbeeld) achter iemands rug om kwaadspreken);

•  Impulsieve agressie (bijvoorbeeld heel snel  kwaad worden);

•  Defensieve agressie (bijvoorbeeld anderen de schuld geven).

Voor wie?

Psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, POH GGZ-ers en andere professionele hulpverleners gebruiken de AGV om te bepalen of kinderen kenmerken van agressie vertonen. De uitslag wordt geïnterpreteerd door een psychodiagnostisch bevoegd professional. 

Afname en scoring 

De AGV wordt ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind, zoals ouders/opvoeders, leerkrachten, groepsleiders etc. De test bestaat uit 32 vragen. De beoordelaar geeft aan in welke mate er in het voorafgaande jaar bij het kind sprake was van de in de AGV gehanteerde gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit. De afnameduur is ongeveer 15 minuten. Invullen en scoren kan zowel handmatig met behulp van scoreformulieren als geautomatiseerd via Testweb.  

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen als u over de handleiding van de AGV beschikt.

Normen

De testscores worden vergeleken met  normen die het onderscheid tussen wel en geen agressieproblematiek weergeven. Deze zijn naar sekse en leeftijdsfase zijn uitgesplitst. De volgende normgegevens zijn beschikbaar:

Algemene jeugdbevolking, informantenrapportage

•  algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)

•  meisjes 4 t/m 11 jaar

•  jongens 4 t/m 11 jaar

•  meisjes 12 t/m 18 jaar

•  jongens 12 t/m 18 jaar


De uitslagen vallen in een van de volgende categorieën:

•  de symptomen zijn in ‘normale’ mate aanwezig (scores normaal t/m tamelijk hoog)

•  de symptomen zijn in aanzienlijke ofwel ‘subklinische’ mate aanwezig (scores subklinisch)

•  de symptomen zijn in sterke ofwel ‘klinische’ mate aanwezig (scores hoog t/m zeer hoog)

Materialen

• Agressievragenlijst – Handleiding

• Agressievragenlijst – Scoreformulieren


  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.