Basislessen bewegingsonderwijs 2 spel

Wim van Gelder; Hans Stroes

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 82.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036819794, 566 blz., October 2018
Formaat: 26.5 (h) x 19.0 (b) x 2.4 (d) cm. Gewicht: 1468 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

illustrator: Jerzy Frigge

beschrijving

Basislessen bewegingsonderwijs is een praktische methode voor bewegingsonderwijs op de basisschool waarin een volledig uitgewerkte lessenreeks wordt beschreven. De methode bestaat uit twee delen. Het eerste deel, dat in 2009 volledig is herzien, behandelt voornamelijk de leerlijnen Balanceren, Zwaaien, Over de kop, Springen, Hardlopen en Bewegen op muziek.


Dit tweede deel beschrijft de leerlijnen Mikken, Jongleren, Doelspelen, Tikspelen en Stoeispelen. Het boek bevat een jaarprogramma voor alle basisschoolgroepen, 21 uitgewerkte basislessen voor elke leeftijdscategorie, en een aantal suggestielessen. Na het praktijkgedeelte volgt een theoretische verantwoording.

De auteurs onderscheiden zes verschillende spelgroepen: tikspelen, jagerbalspelen, trefbalspelen, lijnspelen, doelspelen en stoeispelen. Bij elk van deze spelgroepen wordt een opbouw beschreven voor de gehele basisschoolperiode én voor een leerjaar.

Elke spelbeschrijving geeft bondig de spelbedoeling en de belangrijkste regels weer en bevat bovendien:
- aanpassingen die het spel makkelijker, moeilijker en/of spannender maken;
- aanbevelingen voor de verdeling van de groepen bij verschillende (extreme) groepsgroottes;
- tactische aanwijzingen;
- de mogelijkheid om kinderen zelfstandig te laten spelen;
- suggesties om het spel uit te breiden.

Naast de zes spelgroepen zijn ook lessenseries opgenomen voor sportspelen zoals: korfbal, basketbal, voetbal, volleybal, handbal, hockey, badminton, tennis en stoeien.

De Basislessen bewegingsonderwijs zijn bestemd voor iedereen die te maken heeft met bewegingsonderwijs op de basisschool: groepsleerkrachten, vakleerkrachten en consulenten bewegingsonderwijs en studenten en docenten aan pabo's en Academies voor Lichamelijke Opvoeding.

Wijzigingen 2009
Nieuw in deze herdruk zijn: de Inleiding en Tips voor de gebruiker. Het uitgangspunt dat één les in de week wordt besteed aan `spel' en de andere aan 'toestellen', is verlaten. De auteurs raden aan om in plaats van een van de drie spelactiviteiten, één toestelactiviteit uit deel 1 in te passen. De aangepaste planning en de plattegronden zijn in de Inleiding beschreven. De rest van de inhoud is identiek aan de vorige druk.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingIs een praktische methode voor bewegingsonderwijs op de basisschool waarin een volledig uitgewerkte lessenreeks wordt beschreven
  1. Leg in mijn winkelwwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.