Fonologische Afasietherapie

Miranda de Waard-van Rijn; Evy Visch-Brink

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Fonologische Afasietherapie

gebonden: € 326.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036818117, November 2018
Formaat: 31.7 (h) x 27.1 (b) x 7.9 (d) cm. Gewicht: 4667 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: afasie behandeling fonologie hersenletsel logopedie nah therapie

beschrijving

Doel van de test
Met deze geheel vernieuwde en herziene versie van FIKS kunnen logopedisten en klinisch linguïsten fonologische stoornissen verminderen bij afasiepatiënten. Bij de therapie wordt aandacht besteed aan de fonologische analyse van gesproken taal (het inputkanaal) en aan de selectie en ordening van fonemen in de taalproductie (het outputkanaal). FIKS is primair bedoeld voor de behandeling van afasiepatiënten, maar kan ook worden ingezet bij de behandeling van dysartrie of dyslexie. 
Op basis van praktijkervaringen met FIKS is in deze nieuwe editie het een en ander gewijzigd. De oefeningen zijn systematischer ingedeeld, er zijn extra oefeningen toegevoegd (o.a. meer letterinvuloefeningen, letteranagrammen, oefeningen op zinsniveau, lettergrepen afmaken en wordfluency met beginletter), nieuwe oefeningen zijn toegevoegd (o.a.  aardrijkskundige namen, samenstellingen, meerlettergrepige woorden met foneemgelijkenis, minimale paren en complexere woorden en zinnen met consonantclusters), woorden zijn beter geordend (o.b.v. grammaticale woordklasse, woordlengte en complexiteit), te abstracte of ouderwetse woorden zijn vervangen door concretere en modernere woorden, de instructie bij de oefeningen is minder strikt en de logopedist is daarom flexibeler in het gebruik van het therapiemateriaal. Tot slot er is een nieuwe verduidelijkte indeling toegepast:  FIKS bestaat nu uit drie overzichtelijke en handzame delen in plaats van tien.

Toepassing
Behandeling: vermindert fonologische stoornissen bij afasiepatiënten
Evaluatie: met het evaluatieformulier volg je de ontwikkeling van de patient. 

Wat behandelt men met FIKS?
Met FIKS behandelt men fonologische stoornissen. De therapie bestaat uit 3 onderdelen: fonologische inputroute, fonologische outputroute en fonologische in- en outputroute. Er worden diverse soorten oefeningen aangeboden: selecteren, beoordelen, hardop lezen, nazeggen, aanvullen en uitspreken, corrigeren en uitspreken, selecteren en uitspreken, ordenen en uitspreken, beoordelen en uitspreken.

Voor wie?
FIKS wordt gebruikt  door logopedisten en klinisch linguïsten, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de FIKS werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.

Therapieduur
FIKS bestaat uit meer dan 1000 oefeningen voor, gemiddeld, een half jaar therapie van 2 uur per week. 

Materialen
FIKS- complete set 
FIKS- scoreformulieren
FIKS- handleiding

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Fonologisch therapieprogramma

Heldere, verbeterde opzet op basis van praktijkervaringen

Meer dan 1000 oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad

Ook voor de behandeling van dysartrie

Ook voor de behandeling van dyslexie

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.