Chronisch zieken en gezondheidszorg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Chronisch zieken en gezondheidszorg

paperback/ gebrocheerd: € 50.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036817813, 180 blz., March 2017
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 331 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

redactie: G.A.M. van den Bos; S.A. Danner; R.J. de Haan; E. Schadé

trefwoorden: chronisch zieken chronische aandoeningen gezondheidszorg leef- en zorgsituatie problematiek van het chronisch ziek-zijn zorgvragen

beschrijving

Om inzicht te verkrijgen in de complexe leef- en zorgsituatie van chronisch zieken wordt de problematiek van het chronisch ziek-zijn in dit boek in brede zin in kaart gebracht. Als gevolg van de voortgaande vergrijzing, de verbeterde levensverwachting en de vooruitgang in de gezondheidszorg zullen er steeds meer chronisch zieken komen die een groot deel van hun leven aangewezen raken op de gezondheidszorg. Chronisch zieken hebben vaak complexe zorgvragen. Vele voorzieningen en disciplines zijn betrokken bij de zorg voor chronisch zieken: medische, paramedische en verpleegkundige zorg, revalidatie, psychosociale zorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, informele zorg en patiëntengroepen. In de praktijk worden patiënten en zorgverleners geconfronteerd met zeer wisselende ziektebeelden. De klachten en beperkingen die mensen ondervinden ten gevolge van hun chronische aandoening, kunnen in ernst en aard sterk variëren. 

In het eerste deel wordt ingegaan op de epidemiologische en klinische aspecten van chronische ziekten, en op de gevolgen van chronische aandoeningen voor patiënten, de gezondheidszorg en het zorgbeleid. In het tweede deel worden deze vraagstukken uitgewerkt voor specifieke ziekten. Centraal staan de aandoeningen die frequent voorkomen en die een relatief grote ziekte- en zorglast met zich meebrengen: cerebrovasculaire aandoeningen, reumatische aandoeningen, chronische longaandoeningen, chronisch hartfalen, diabetes mellitus, kanker en chronische psychiatrische aandoeningen.

Chronisch zieken en gezondheidszorg is bedoeld voor de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, fysiotherapie en andere beroepsopleidingen in de gezondheidszorg. De onderwerpen zijn zodanig gepresenteerd, dat onderdelen gemakkelijk zijn in te passen in het modulair georganiseerde onderwijs. Het boek is ook bestemd voor geïnteresseerden die professioneel of informeel bij de zorg van chronisch zieken betrokken zijn. 

Een groot aantal auteurs, afkomstig van de medische faculteiten van de Nederlandse universiteiten en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, leverden een bijdrage aan dit boek.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingGeeft een overzichtelijk en inzichtelijk beeld van de complexe situatie van chronisch zieken

Bespreekt een aantal algemene vraagstukken op het terrein van chronisch(e) ziek(t)en en de gevolgen voor de (volks)gezondheid en gezondheidszorg

Brengt de problematiek van chronisch zieken in kaart

Beschrijft de verschillen van zeven patiëntengroepen wat betreft de aard en gevolgen voor het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van de patiënt

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.