Verslaving en de verpleegkundige praktijk

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Verslaving en de verpleegkundige praktijk

paperback/ gebrocheerd: € 76.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036816496, 279 blz., December 2016
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 487 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

redactie: Chris Loth; Ruud Rutten; Diny Huson-Anbeek; Linda Linde

beschrijving

De dagelijkse omgang met verslaafden, onder andere in korte contacten in de ambulante hulpverlening, is een boeiende manier van verplegen. De zorg aan patiënten met een verslaving stelt echter hoge eisen aan de expertise van de verslavingsverpleegkundige. Naast gespecialiseerde verpleegkundigen hebben ook wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen op de diverse afdelingen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en in psychiatrische instellingen regelmatig te maken met verslafde patiënten.

Verslaving en de verpleegkundige praktijk biedt ondersteuning bij het verlenen van een goede verpleegkundige zorg aan verslaafden. De verpleegkundige invalshoek vormt daarbij het uitgangspunt. Vanwege het multidisciplinaire karakter van de verslavingszorg is ook gebruik gemaakt van de deskundige inbreng van andere betrokken disciplines. Aan de orde komen onder meer de feiten en mythen over verslavende middelen, verslaving en de gevolgen voor de gezondheid, verslavingsgedrag en verpleegkundige aandachtspunten, verslavingszorg in Nederland, verslavingsverpleegkunde en verpleegkundige thema's bij verslaving. De theorie cvan de verslavingszorg wordt steeds verhelderd aan de hand van casussen. Deze praktijkvoorbeelden belichten beurtelings de invalshoek van de zorgverlener en de zorgvrager.

Het boek is bestemd voor verpleegkundigen in opleiding (kwalificatieniveau 5) en in de praktijk. Het is geschikt voor gebruik tijdens de algemene fase en de differentiaties Intensievere Klinische Zorg en Psychiatrie, binnen de diverse vervolgopleidingen (zoals Spoedeisende Hulp en SPV) en bij- en nascholingscursussen.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Biedt ondersteuning bij een goede verpleegkundige zorg aan verslaafden.

Inzicht in de expertise van verslavingsverpleegkundigen

Samenbrengen van de theorie over verslaving en verpleging in de huidige praktijk

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.