Orthopedagogisch groepswerk

methodiekgericht werken in de praktijk

A.C. Bruininks

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Orthopedagogisch groepswerk

paperback/ gebrocheerd: € 68.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036813679, 276 blz., May 2016
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 467 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

In 'Orthopedagogisch groepswerk' staat het Orthopedagogisch methodiekmodel central. Het model geeft in detail weer waar het bij groepswerk om gaat, ondersteund met vele voorbeelden uit de praktijk van de jeugdzorg. Het model kent diverse toepassingsmogelijkheden waardoor blijvend antwoord gegeven kan worden op vragen van cliënten.

In dit studieboek ligt het accent op het maken van bewuste keuzes - als team en/of organisatie - om zo te komen tot een eigen visie op de hulp aan de doelgroep en met behulp van het methodiekmodel tot een adequaat hulpaanbod.

Het boek is in de eerste plaats bestemd voor hen die in opleiding zijn voor een hbo- of mbo-functie in de jeugdzorg. Dat kan zijn de (orthoped)agogische residenti , semi-residenti of ambulante praktijk, of het onderwijs. In de tweede plaats is het boek bedoeld voor hulpverleners die zich (verder) willen verdiepen in het werken met een groep. Ook voor organisaties in de jeugdzorg die hun hulpaanbod willen vernieuwen en willen toetsen op kwaliteit en resultaat biedt dit boek praktische handvatten.

Door de gevarieerde studieopdrachten sluit het boek goed aan bij het huidige competentiegerichte onderwijs. Na bestudering van het boek kunnen studenten het methodiekmodel toepassen, een visie formuleren, daarvan een aanpak afleiden en deze koppelen aan een doelgroep.

Aniet Bruininks is als orthopedagogisch adviseur werkzaam onder de naam Orthopedagogisch Adviesbureau ACB te 's-Hertogenbosch. Zij heeft ruim tien jaar ervaring met het implementeren en toepassen van het Orthopedagogisch methodiekmodel in diverse organisaties voor jeugdzorg.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingBeschrijft in detail de toepassing van het methodiekmodel

Bevat gevarieerde opdrachten

Met veel praktische tips

Sluit goed aan bij het competentiegerichte onderwijs
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.