Economie van de gezondheidszorg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Economie van de gezondheidszorg

gebonden: € 64.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036813136, 422 blz., June 2017
Formaat: 24.6 (h) x 17.4 (b) x 3.4 (d) cm. Gewicht: 888 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

redactie: Erik Schut; Marco Varkevisser

beschrijving

Deze zesde - ongewijzigde - druk van dit leerboek geeft een overzicht van de state-of-the-art gezondheidseconomische kennis en inzichten. Wereldwijd legt de gezondheidszorg een steeds groter beslag op de beschikbare financiële middelen. Die middelen worden steeds schaarser. Als gevolg van de toenemende vergrijzing en de immer voortschrijdende medisch-technische behandelmogelijkheden komt hierin de komende decennia geen verandering. Integendeel, de vraag of de beschikbare middelen doelmatig worden besteed speelt een steeds belangrijkere rol. Het is niet verwonderlijk dat ook het vakgebied economie van de gezondheidszorg nog altijd volop in ontwikkeling is. De groeiende stroom theoretische en empirische bevindingen die hiervan het gevolg is, vormde de aanleiding voor een grondige herziening van het leerboek Economie van de gezondheidszorg in 2014 (de vijfde druk). 

De auteurs hebben in 2014 de bestaande hoofdstukken grondig herzien en geactualiseerd, en bovendien zijn enkele hoofdstukken toegevoegd over belangrijke thema's zoals de rol van leefstijl en preventie en de honorering van zorgaanbieders.

In deze editie is er opnieuw veel aandacht voor actuele beleidsthema's in de Nederlandse gezondheidszorg, zoals het functioneren van het stelsel van gereguleerde concurrentie, dat vooral sinds de invoering van de basisverzekering in 2006 steeds meer gestalte heeft gekregen. Tot de vele onderwerpen die aan bod komen behoren onder andere:
  • de bijdrage van investeringen in gezondheidszorg aan de volksgezondheid;
  • de dreigende onbetaalbaarheid van gezondheidszorg;
  • het effect van zorgverzekeringen en eigen betalingen op het gedrag van zorgvragers;
  • het effect van een ongezonde leefstijl en preventie op de zorguitgaven;
  • de positieve en negatieve gevolgen van uitkomstbekostiging;
  • de aan- of afwezigheid van schaalvoordelen bij zorginstellingen;
  • de economische evaluatie van nieuwe medische technologieën;
  • de randvoorwaarden voor gereguleerde concurrentie in de zorg;
  • het belang van effectief mededingingstoezicht in de zorg.
Het leerboek Economie van de gezondheidszorg is samengesteld onder redactie van Erik Schut en Marco Varkevisser, beiden werkzaam bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tal van gerenommeerde (gezondheids)economen hebben een bijdrage geleverd. Het leerboek is primair bedoeld voor studenten van universiteiten en hoger beroepsonderwijs, en vormt bij diverse opleidingen al jaren een vast onderdeel van het curriculum. Daarnaast is het geschikt voor deelnemers aan post-hoger onderwijs en managementopleidingen in de gezondheidszorg. Mede door de verscheidenheid aan beleidsrelevante onderwerpen is het leerboek eveneens nuttig voor beleidsmakers, bestuurders, managers, adviseurs en toezichthouders die de belangrijke economische vraagstukken in de zorg beter willen doorgronden.

Maak ook gebruik van de toevoegingen in de online leeromgeving.  Hierop staan deeplinks, samenvattingen en extra oefenvragen naast het boek.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Vergroot uw kennis van gezondheidseconomische aspecten

Geeft aandacht aan de actuele beleidsthema's in de Nederlands gezondheidszorg

Is volledig herzien en geactualiseerd

Met online toegang tot samenvattingen en extra oefenvragen

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.