Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ)

Scoreformulieren

A.J.F.M. Kerkhof

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ)

overig gedrukt: € 50.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036812962, November 2016
Formaat: 30.0 (h) x 21.2 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 503 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: adolescenten diagnostiek jongeren preventie risico screening suicide vragenlijst zelfmoord

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving

Met deze vragenlijst kan bij jongeren tussen de 12 en 21 jaar de mate van suïcidaliteit worden onderzocht. Gebruik van dit cultuursensitieve instrument maakt het gedachte- en gevoelsleven van een depressieve of suïcidale jongere bespreekbaar. Dat kan de jongere uit zijn isolement halen. De vragenlijst houdt rekening met jongeren van allochtone herkomst, vooral waar het gaat om het klemzitten in familieverwachtingen en -conflicten. De lijst biedt de hulpverlener en mentor bevestiging wanneer de suïcidale toestand van de jongere zorgelijk is, zodat adequate hulp en veiligheid geboden kan worden. Suïcides van jongeren vormen het schokkende eindpunt van een vaak eenzame worsteling met het bestaan. In de helft van de gevallen hebben ouders, school en jeugdhulpverleners het niet zien aankomen.

Om hulpverleners en mentoren een eenvoudig af te nemen signaleringsinstrument te bieden, is de Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) ontwikkeld.

Deze vragenlijst bestaat uit de VOZZ-SCREEN, met 10 items voor screeningsdoeleinden, en de VOZZ met 39 items waarmee risicofactoren voor suïcidaliteit in kaart worden gebracht. De VOZZ geeft niet alleen een indicatie van de ernst van de suïcidaliteit maar ook van de aanwezigheid van depressieve emoties en cognities, de mate van ervaren sociale steun, impulsiviteit, hopeloosheid en cultuurspecifieke problematiek. Boven alles vergemakkelijkt de VOZZ het gesprek over suïcidaliteit tussen jongere en mentor of hulpverlener. Zij kunnen hiermee de specifieke problemen van de jongere eerder onderkennen en bespreekbaar maken en helpen adequate hulp te vinden.

De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is bedoeld voor huisartsen-praktijkondersteuners ggz, zorgcoördinatoren, schoolpsychologen, ZAT-teamleden en hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg. 

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Signaleert suïcidaliteit bij adolescenten

Inzetbaar in de algemene populatie, de ambulante GGZ en de intramurale GGZ

Inclusief een verkorte versie voor snelle screening

Cultuursensitief, ook geschikt voor adolescenten van allochtone afkomst

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) ...

paperback/ gebrocheerd: € 75.95

Doel van de test

De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is een cultuursensitief signaleringsinstrument ...

Meer boekennieuws op Facebook.