Medische fysica

A. van Oosterom; T.F. Oostendorp

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Medische fysica

paperback/ gebrocheerd: € 51.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036810852, 198 blz., July 2018
Formaat: 26.5 (h) x 19.0 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 467 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: fysiologie geneeskunde gezondheidswetenschappen medische fysica medische informatiekunde medische technologie tandheelkunde

beschrijving

De toepassingen van fysische principes in de geneeskunde zijn talrijk. Vaak zijn deze al zo ingeburgerd dat ze niet meer als medisch-fysisch onderwerp worden ervaren. 

De grenzen van het vakgebied medische fysica zijn vaag. Er zijn aanzienlijke overlappingen tussen de fysiologie, de medische informatiekunde en de medische technologie. Dit boek behandelt algemene onderwerpen uit de medische fysica. Gedetailleerde beschrijvingen uit de medische technologie zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de keuze van de inhoud is uitgegaan van opleidingen in de geneeskunde, tandheelkunde en gezondheidswetenschappen. 

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
  • fysische processen binnen het lichaam,
  • perceptie van licht, geluid en warmte,
  • toepassingen van fysische bronnen,
  • bio-elektriciteit,
  • afbeeldingstechnieken,
  • systeemtheorie.

In de vorige druk van ‘Medische fysica’ zijn niet alleen correcties verwerkt. Het hoofdstuk over beeldvormende technieken is ingrijpend aangepast in verband met de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Verder zijn er bijstellingen aangebracht die rekening houden met het gegeven dat het boek inmiddels ook een plaats heeft gekregen bij de opleidingen technische geneeskunde en klinische fysica. 

Deze vijfde druk van ‘Medische fysica’ is ook digitaal te raadplegen en de tekst is verrijkt met toetsvragen en samenvattingen.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingBiedt specifiek aandacht aan de fysische principes in de geneeskunde

Behandelt algemene onderwerpen uit de medische fysica 

Deze vierde druk van 'Medische fysica' is nu ook digitaal te raadplegen en de tekst is verrijkt met toetsvragen en samenvattingen. 
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.