Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening

methodiek mwd

Maritza Gerritsen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening

paperback/ gebrocheerd: € 39.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036808903, geïllustreerd, 241 blz., May 2015
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 415 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: landelijk opleidingsprofiel mwd maatschappelijk werk en dienstverlening maatschappelijk werker methodiek mwd psychosociale hulpverlening ...

beschrijving

In het Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening maak je kennis met het werkveld van het maatschappelijk werk. In het eerste deel geven de auteurs een algemeen beeld van het beroep, een eerste oriëntatie op de visie, werkwijzen en competenties die kenmerkend zijn voor maatschappelijk werk en dienstverlening. Wat houdt ‘helpen’ in en op welke specifieke manier doe je dat als maatschappelijk werker? Tot slot wordt het maatschappelijk werk geschetst in de tijd en wordt een korte vooruitblik gegeven op het maatschappelijk werk van de toekomst.

Het tweede deel, waarin methodisch werken en de professionaliteit van de maatschappelijk werker centraal staan, behandelt de meer traditionele manier van werken aan de hand van de methodische cyclus van hulpverlening. Dit deel staat ook stil bij werkvelden waarin de traditionele methodische cyclus niet of slechts ten dele van pas komt. Het gaat dan vaak om cliënten die niet zelf met hun hulpvraag bij het maatschappelijk werk komen, maar bij wie de maatschappelijk werker actief aan de slag moet om zelfs in contact te kunnen komen. Een speciale paragraaf behandelt het werken in nieuwe samenwerkingsverbanden.

Vervolgens staat het boek stil bij het begrip ‘professionaliteit’ en bij professionele aspecten van hulpverlening. In deel drie, ten slotte, behandelen de auteurs de taken van een maatschappelijk werker.

Het basiswerk bevat verschillende kaderteksten. Er komen maatschappelijk werkers aan het woord over hun werk en ontwikkeling als professional en er staan verschillende casussen en vragen in het boek. Je wordt geprikkeld om na te denken over jouw eigen ontwikkeling en gestimuleerd om een beroepseigen houding te ontwikkelen, waarin kritisch nadenken over het hoe en waarom van hulpverlening en de positie van de maatschappelijk werker vooropstaat.

Op de bijbehorende website is aanvullend materiaal beschikbaar in de vorm van circa 100 toetsvragen, enkele videofragmenten en oefencasuïstiek. Daarnaast is de integrale inhoud van het Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening online beschikbaar.

Het Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening is bedoeld voor eerste- en tweedejaars studenten aan een hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of brede Social Work opleiding.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingActueel

Veel praktijkvoorbeelden

Aanvullende toetsen en beelmateriaal online

Sluit goed aan bij de onderwijspraktijk
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.