Atlas gebitsslijtage

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Atlas gebitsslijtage

gebonden: € 180.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036805377, geïllustreerd, 305 blz., December 2017
Formaat: 28.7 (h) x 21.7 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 1336 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

redactie: A.W.J. van Pelt; C.M. Kreulen; F. Lobbezoo; P. Wetselaar

beschrijving

Deze atlas laat, aan de hand van casussen, zien welk behandelspectrum de behandelaar van gebitsslijtage ter beschikking staat.

Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening die leidt tot het verlies van de harde tandweefsels (glazuur, tandbeen en wortelcement). Gebitsslijtage lijkt steeds vaker voor te komen en vraagt derhalve om zorgvuldige diagnostiek en behandeling.

In deze uitgave, met bijdragen van een groot aantal auteurs, wordt de lezer meegenomen langs de grote diversiteit aan verschijningsvormen die gebitsslijtage kenmerkt.   

Na een algemeen inleidend deel volgen 47 casussen, uiteenlopend van eenvoudig tot complex, die worden gepresenteerd met veel foto’s en illustraties van hoge kwaliteit. Volgens een éénduidige systematiek (volgens het Gebitsslijtage Beoordelings Systeem, GBS) komen in iedere casus aan bod: diagnostiek (kwantificatie en kwalificatie), zorgvraag, reden om een behandeling te starten, keuze van behandeling, uitvoering van de behandeling, prognose, nazorg en eventueel onderhoud. Ook wordt aangegeven wanneer verschillende benaderwijzen van de behandeling mogelijk zijn, en worden de voor-en nadelen benoemd. Soms kan een zorgverlener zelf behandelen, terwijl in andere gevallen een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is.

Het boek is bedoeld voor tandartsen-algemeen practicus, gedifferentieerde tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen, tandtechnici en studenten tandheelkunde.

Een unieke bundeling van kennis en ervaring!  

 

Redacteuren:

Dr. Hans van Pelt verdeelt zijn werkzaamheden over het UMC Groningen waar hij is belast met onderwijs in Orale Functieleer en PRO Rotterdam, een verwijspraktijk voor prothetiek, restauratieve tandheelkunde en orthodontie.

 

Dr. Cees Kreulen is verbonden aan de vakgroep Orale Functieleer van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen.

 

Prof. dr. Frank Lobbezoo is tandarts-gnatholoog werkzaam bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), waar hij in 2005 als hoogleraar werd benoemd. Sinds 2014 is hij vice-decaan van ACTA.

 

Dr. Peter Wetselaar is sinds 2011 Chef de Clinique van  de Kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Het overzichtswerk voor wat betreft de behandeling van gebitsslijtage in Nederland

Bevat alle relevante aspecten van gebitsslijtage

Biedt eenvoudige oplossingen voor behoud van tanden en kiezen

Toont verschillende benaderingen van gelijke casuïstiek

Is verrijkt met veel foto’s

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.