Nederlandstalig dysartrieonderzoek Volwassenen NDO-V

Simone Knuijt; Hanneke Kalf; Bert de Swart

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Nederlandstalig dysartrieonderzoek Volwassenen NDO-V

losbladig: € 495.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036805346, August 2014
Formaat: 32.0 (h) x 23.2 (b) x 2.8 (d) cm. Gewicht: 946 gram.

Uitgever: Springer Media B.V.

trefwoorden: behandeling diagnostiek dysarthrie logopedie spraakstoornis

beschrijving

Doel van de test
Het NDO-V is een instrument waarmee de diagnose 'dysartrie' gesteld wordt. Daarnaast kan het instrument het type dysartrie en de ernst van de stoornis vaststellen. Het NDO-V is het eerste Nederlandse betrouwbare en valide dysartrieonderzoek. Gebruik van het NDO-V draagt bij aan een betere basis voor logopedische therapie. De test is bedoeld voor patiënten bij wie een vermoeden bestaat dat er sprake is van een dysartrie. Het NDO-V is een gestandaardiseerd instrument dat geschikt is om af te nemen in de acute, de revalidatie en de chronische fase.
 
Toepassing
• Diagnostiek: stelt  de diagnose dysartrie en bepaalt het type en de ernst van de                    dysartrie.
• Differentiaaldiagnose: onderscheidt dysartrie van afasie en spraakapraxie.
• Behandeling:  maakt een passend therapieplan voor patiënten met een dysartrie                   mogelijk
• Wetenschappelijk onderzoek: teksten die stabiel zijn voor akoestische metingen                    maken het mogelijk om spraaksamples van patiënten voor onderzoek te gebruiken.              
Wat meet het NDO-V?
Het NDO-V onderzoekt het type en de ernst van de dysartrie met behulp van gestandaardiseerde spreekopdrachten. Alle aspecten van de spraak, te weten adem, fonatie, articulatie, nasale resonantie en prosodie worden met deze opdrachten in kaart gebracht. Het NDO-V meet alle aspecten van de spraak met behulp van 6 spreektaken:
• spontane spraak
• lezen van een standaard tekst
• diadochokinese
 •glijtonen
• roepen 
• maximale aanhoudingsduur

Voor wie?
Het NDO-V kan worden afgenomen door alle logopedisten. De scoring en interpretatie kunnen ealleen betrouwbaar gedaan worden door logopedisten die getraind zijn in het luisteren naar dysartrische spraak. Hiervoor zijn aan het NDO-V trainingsvideo's toegevoegd. Naast het bekijken van de video's wordt specifieke scholing aangeraden. Deze kan gevolgd worden middels een hiervoor in ontwikkeling zijnde (geaccrediteerde) e-learningmodule.  

Afname en scoring
De afname gebeurt in een vaste volgorde en duurt 20 tot 30 minuten. De afname wordt bij voorkeur op video opgenomen. Scoring gebeurt tijdens en na de afname, zo nodig wordt voor de scoring de video-opname terug gekeken.

Referentiewaarden
Voor de maximale prestatietaken zijn referentiewaarden toegevoegd. Aan de hand hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de mate waarin de prestatie afwijkt (onmogelijk, duidelijk afwijkend, licht afwijkend).

Ernstbepaling
De ernstschaal van het NDO-V bestaat uit 6 niveaus:
• zeer ernstige dysartrie/anartrie
• ernstige dysartrie
• matig ernstige dysartrie
• lichte dysartrie
• minimale dysartrie
• geen dysartrie

Materialen
• NDO-V complete set
• NDO-V scoreformulieren (set van 25)
• NDO-V handleiding
• NDO-V e-learning (in ontwikkeling)

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingValide en betrouwbaar instrument voor het vaststellen van de diagnose dysarthrie Geschikt om type en ernst van de dysarthrie vast te stellen Inclusief trainingsfilmpjes waarmee geoefend kan worden
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.