Autisme spectrum vragenlijst (ASV)

J.D. van der Ploeg; E.M. Scholte

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Autisme spectrum vragenlijst (ASV)

paperback/ gebrocheerd: € 83.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036805254, 72 blz., January 2013
Formaat: 24.2 (h) x 16.9 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 141 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijvingDoel van de test
De ASV is een vragenlijst waarmee in kaart wordt gebracht of kinderen mogelijk ASS hebben en of voor hen nader diagnostisch onderzoek is geindiceerd. Het op tijd opsporen van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) is van groot belang. Hoe eerder ASS bij een kind wordt onderkend hoe beter: Er kan dan bijvoorbeeld eerder hulp in gang worden gezet, zowel voor het kind als voor de ouder. Helaas blijkt dat veel kinderen met ASS nog steeds laat worden gedetecteerd. Om ervoor te zorgen dat kinderen die mogelijk ASS hebben sneller in beeld komen, is een psychometrisch goed onderbouwde screener noodzakelijk . De ASV is voldoende sensitief bij het detecteren van ASS en tegelijkertijd voldoende specifiek om kinderen met ASS te onderscheiden van kinderen met andere problemen. 

Toepassing
• Screening: brengt de symptomen die bij kinderen kenmerkend zijn voor ASS in kaart. 
• Diagnostiek: inzetbaar in de diagnostiek van ASS in (jeugd)zorg en Jeugd GGZ
• Behandeling: volgt de ontwikkeling en meet het effect van training en behandeling.

Wat meet de ASV?

De ASV meet de symptomen van ASS bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. De vragenlijst bevat de volgende subschalen:
Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV): problemen in de omgang met anderen (bijv. aangaan en onderhouden relaties met leeftijdgenoten, uitwisselen meningen en gevoelens)
Vreemde, Afwijkende Gedragspatronen (VAG): ongewone gedragspatronen (bijv. repetitief gedrag, gebrek aan flexibiliteit, vasthouden aan dagritme, vlak affect)

Voor wie?
Psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, POH GGZ-ers en andere professionele hulpverleners gebruiken de ASV om te bepalen of kinderen kenmerken van ASS vertonen. De uitslag moet worden geïnterpreteerd door een psychodiagnostisch bevoegd professional. De ASV wordt ingevuld door de ouders/ opvoeders, leerkrachten of andere personen die het kind goed kennen (informantrapportage), of door het kind zelf (zelfrapportage, va 9 jaar)..

Afname en scoring
De ASV bestaat uit 24 items die op een 5-puntschaal worden beantwoord. Men geeft aan in hoeverre het beschreven gedrag aanwezig is (informantenrapportage en zelfrapportage). De afnameduur is ongeveer 15 minuten. Invullen en scoren kan zowel handmatig (formulieren) als geautomatiseerd via Testweb.  

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen als u over de handleiding van de ASV beschikt. 

Normen
De scores worden vergeleken met normen die het onderscheid tussen wel en geen ASS-problematiek weergeven. De volgende normgegevens zijn beschikbaar:
• Algemene jeugdbevolking informantenrapportage 
• Algemene jeugdbevolking zelfrapportage (va 9 jaar)
• Klinische populatie jeugdigen met een ASS-diagnose 

Materialen
• Autisme Spectrum Vragenlijst – Handleiding
• Autisme Spectrum Vragenlijst – Scoreformulieren
• Autisme Spectrum Vragenlijst - Online afname

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Snelle screening van ASS bij kinderen

Valide en betrouwbare vragenlijst

Online afname en scoring

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.