Jeugd en recht

A.P. van der Linden; F.G.A. ten Siethoff; A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Jeugd en recht

paperback/ gebrocheerd: € 40.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036805117, geïllustreerd, 337 blz., February 2014
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.9 (d) cm. Gewicht: 611 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Jeugd en recht biedt een uitstekend overzicht van de geldende bepalingen op het terrein van het jeugdrecht, de jeugdbescherming en bestaande vormen van jeugdhulpverlening. Uitgangspunt is het 'probleemloze' kind. Als dit kind echter in moeilijkheden komt, heeft het bijzondere zorg nodig. Hieraan, en aan de juridische status van deze kinderen, besteden de auteurs aparte aandacht. De justitiële jeugdzorg, het civielrechtelijke jeugdrecht, het jeugdstrafrecht en het jeugdstrafprocesrecht komen hierbij aan de orde. Ook worden de niet-justitiële, de vrijwillige hulpverlening en de talrijke op dat gebied werkzame instanties uitvoerig behandeld. Bovendien geeft dit boek informatie over het internationale jeugdrecht en de rechtsposities van kinderen van etnische minderheden.

Jeugd en recht sluit volledig aan op de Wet op de jeugdzorg. De tiende druk van dit boek is in overeenstemming gebracht met recente ontwikkelingen op het terrein van het jeugdrecht, de jeugdbescherming en de jeugdhulpverlening. Dit betekent dat er aandacht wordt gegeven aan het duo-moederschap, de verplichting van ouders om de strafzitting van hun kind bij te wonen, de wijzigingen in de PIJ-maatregel en de verbetering van de rechtspositie van jongeren die in justitiële jeugdinrichtingen verblijven alsmede de invoering van de vrijheidsbeperkende maatregel (VBM). Verder wordt de NODOprocedure besproken die duidelijkheid moet geven over de oorzaak van het overlijden van een kind, de verbeteringen in de rechtspositie van pleegouders en de invoering van het Instituut van de Kinderombudsman. Tenslotte wordt vooruitgekeken naar de wijzigingen die gaan komen in het pakket van kinderbeschermingsmaatregelen en de invoering van de Jeugdwet.

Dit boek is bedoeld voor studenten in het hoger sociaalagogisch onderwijs, studenten (ortho)pedagogiek en andere studenten WO (sociale en juridische faculteiten). Verder is het geschikt voor werkers in de jeugdwelzijnszorg en in de jeugdgezondheidszorg.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Volledig overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving rondom jeugdzorg

Juridische informatie geschreven voor niet-juristen die studeren voor/werken in gezondeheidszorg en welzijn met een juridische context

Ook worden niet-justitiële vrijwillige hulpverlening en talrijke andere instanties uitvoerig behandeld

Geschreven door kinderrechter die een achtergrond heeft als maatschappelijk werker

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.