Autonomie Gehechtheidsschaal AGS-30 Scoreformulieren

set per 25 formulieren

M.H.J. Bekker

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Autonomie Gehechtheidsschaal AGS-30 Scoreformulieren

overig gedrukt: € 52.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036804660, September 2015
Formaat: 29.9 (h) x 21.5 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 383 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

trefwoorden: autonomie gehechtheid hechting hechtingsstoornis psychpathologie

beschrijving

Doel van de test
De Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30) meet de mate van autonomie-gehechtheid bij personen vanaf 16 jaar. Het begrip autonomie-gehechtheid is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en op inzichten over de ontwikkeling van gender-identiteit. Het uitgangspunt is dat een gezond zelfsturend vermogen (autonomie) onlosmakelijk verbonden is met het vermogen tot verbinding met anderen. Autonomie-gehechtheid is dus het vermogen om èn op jezelf te zijn èn een goede verbondenheid met anderen te realiseren. De AGS-30 stelt vast of er problemen op deze gebieden zijn. 

Toepassing
• Screening: brengt de autonomie-gehechtheid van individuen of groepen in kaart.
• Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van achterliggende problematiek bij tal van DSM-stoornissen in de (jeugd)GGZ.
• Behandeling: kwantificeert de voortgang en het effect van training en behandeling. 

Wat meet de AGS-30?
De AGS-30 bestaat uit drie subschalen:
Zelfbewustzijn: de capaciteit om zich bewust te zijn van de eigen meningen, wensen, emoties en behoeften en om deze te realiseren in de sociale omgeving.
Gevoeligheid voor anderen: de gevoeligheid voor de meningen, wensen, emoties en behoeften van anderen, empathie, en de behoefte aan intimiteit of separatie.
Nieuwe situaties: het hebben van (on)veilige gevoelens in nieuwe situaties, (in)flexibiliteit, de neiging om nieuwe dingen te willen ontdekken en afhankelijkheid van bekende structuren.

Voor wie?
De AGS-30 wordt ingevuld door de persoon wiens autonomie-gehechtheid in kaart wordt gebracht (zelfbeoordeling). Behandelaren, zoals psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters, coaches, loopbaanbegeleiders en andere professionele hulpverleners gebruiken de uitslag van de test om een beeld te vormen van de mate van de autonomie-gehechtheid van de client. De interpretatie van de testuitslag wordt uitgevoerd door een psychodiagnostisch bevoegd professional.

Afname en scoring
De AGS-30 bestaat uit 30 items voor zelfrapportage in de ik-vorm.. De items worden beantwoord op een 5-puntsschaal. De afnameduur bedraagt ongeveer 15 minuten. 

Normen
Voor de interpretatie worden de scores vergeleken met  normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Vanwege het sterke sekseverschil op de schaal Gevoeligheid voor anderen zijn voor deze schaal aparte normen voor vrouwen en mannen opgesteld. De volgende normgroepen zijn beschikbaar:

• Zelfbewustzijn 
Algemene Bevolking 
• Gevoeligheid voor anderen 
Algemene Bevolking vrouwen 
Algemene bevolking mannen 
• Nieuwe situaties 
Algemene bevolking 

Materialen
• AGS-30 Handleiding
• AGS-30 Scoreformulieren

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingStelt de mate van autonomie-gehechtheid vast

In te zetten bij de diagnostiek van problemen bij verschillende DSM-stoornissen

Wordt gebruikt om theorie- of trainingseffecten te beoordelen

Voor adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.