Autonomie Gehechtheidsschaal AGS-30

Handleiding

Marrie Bekker

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Autonomie Gehechtheidsschaal AGS-30

paperback/ gebrocheerd: € 73.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036804646, January 2016
Formaat: 24.1 (h) x 16.8 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 78 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Doel van de test
De Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30) meet de mate van autonomie-gehechtheid bij personen vanaf 16 jaar. Het begrip autonomie-gehechtheid is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en op inzichten over de ontwikkeling van gender-identiteit. Het uitgangspunt is dat een gezond zelfsturend vermogen (autonomie) onlosmakelijk verbonden is met het vermogen tot verbinding met anderen. Autonomie-gehechtheid is dus het vermogen om èn op jezelf te zijn èn een goede verbondenheid met anderen te realiseren. De AGS-30 stelt vast of er problemen op deze gebieden zijn. 

Toepassing
• Screening: brengt de autonomie-gehechtheid van individuen of groepen in kaart.
• Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van achterliggende problematiek bij tal van DSM-stoornissen in de (jeugd)GGZ.
• Behandeling: kwantificeert de voortgang en het effect van training en behandeling. 

Wat meet de AGS-30?
De AGS-30 bestaat uit drie subschalen:
Zelfbewustzijn: de capaciteit om zich bewust te zijn van de eigen meningen, wensen, emoties en behoeften en om deze te realiseren in de sociale omgeving.
Gevoeligheid voor anderen: de gevoeligheid voor de meningen, wensen, emoties en behoeften van anderen, empathie, en de behoefte aan intimiteit of separatie.
Nieuwe situaties: het hebben van (on)veilige gevoelens in nieuwe situaties, (in)flexibiliteit, de neiging om nieuwe dingen te willen ontdekken en afhankelijkheid van bekende structuren.

Voor wie?
De AGS-30 wordt ingevuld door de persoon wiens autonomie-gehechtheid in kaart wordt gebracht (zelfbeoordeling). Behandelaren, zoals psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters, coaches, loopbaanbegeleiders en andere professionele hulpverleners gebruiken de uitslag van de test om een beeld te vormen van de mate van de autonomie-gehechtheid van de client. De interpretatie van de testuitslag wordt uitgevoerd door een psychodiagnostisch bevoegd professional.

Afname en scoring
De AGS-30 bestaat uit 30 items voor zelfrapportage in de ik-vorm.. De items worden beantwoord op een 5-puntsschaal. De afnameduur bedraagt ongeveer 15 minuten. 

Normen
Voor de interpretatie worden de scores vergeleken met  normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Vanwege het sterke sekseverschil op de schaal Gevoeligheid voor anderen zijn voor deze schaal aparte normen voor vrouwen en mannen opgesteld. De volgende normgroepen zijn beschikbaar:

• Zelfbewustzijn 
Algemene Bevolking 
• Gevoeligheid voor anderen 
Algemene Bevolking vrouwen 
Algemene bevolking mannen 
• Nieuwe situaties 
Algemene bevolking 

Materialen
• AGS-30 Handleiding
• AGS-30 Scoreformulieren

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Vragenlijst waarmee snel en betrouwbaar hechtingsproblemen kunnen worden vastgesteld

Geschikt voor adolescenten en volwassenen

Specifieke normen voor klinische groepen

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.