Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt

3 formulieren sets à 25 formulieren

Scholte; J.D. van der Ploeg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt

overig gedrukt: € 63.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789036804127, September 2015
Formaat: 29.9 (h) x 21.1 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 387 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Doel van de test

Naast cognitieve intelligentie vormt emotionele intelligentie een belangrijk deel van de menselijke intelligentie. Het Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ) blijkt dikwijls meer doorslaggevend te zijn voor een succesvolle ontwikkeling en deelname in de samenleving dan het Intelligentie Quotiënt (IQ). Een goede emotionele intelligentie gaat gepaard met geestelijke gezondheid, schoolsucces en sociaal aanpassingsvermogen. Emotionele Intelligentie is dus van groot belang voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jeugdigen. De vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ) brengt de emotionele aspecten van de intelligentie in kaart. Het instrument is ontworpen om vast te stellen in hoeverre kinderen en jeugdigen emotioneel intelligent weten om te gaan met zichzelf, situaties en andere mensen. De EIQ brengt de sterke en de minder sterke kanten van de emotionele intelligentie in kaart. Essentiële tekortkomingen worden dankzij inzet van de EIQ op tijd opgespoord en de uitslag op de test vormt de basis voor gerichte training van de emotionele intelligentie. Dit helpt jeugdigen niet alleen het EIQ sterker te maken, maar biedt hen ook de kans om het aanwezige IQ-potentieel ten volle te benutten. 

Toepassing

• Meet de sterke en zwakke kanten van de emotionele intelligentie
• Monitort de voortgang en het effect van training van de emotionele intelligentie

Wat meet de vragenlijst EIQ?
De vragenlijst EIQ meet de emotionele intelligentie bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. De vragenlijst bestaat uit 36 stellingen verdeeld over de volgende schalen:
Onderkennen van emoties: waarneming van en bewustzijn over de eigen emoties, het vermogen om de eigen emoties te uiten, waarneming van en bewustzijn over de emoties van anderen en je in de ander kunnen verplaatsen. 
Reguleren van emoties: controle hebben over de eigen emoties, impulsen en aandriften; meester blijven van de situatie en niet snel van slag raken.
Toepassen van emoties: vermogen om eigen emoties in te zetten bij het oplossen van problemen en het ondernemen van nieuwe activiteiten; vaardigheden om eigen emoties actief en positief te gebruiken, interpersoonlijke sensitiviteit en oog voor onderlinge verhoudingen. 

Voor wie?

De vragenlijst EIQ wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen (informantenrapportage). Kinderen kunnen de zelfrapportageversie van de vragenlijst invullen. Maatschappelijk werkers, sociaal pedagogische hulpverleners, psychologen, (ortho)pedagogen en andere professionele hulpverleners gebruiken de uitslagen van de test om te bepalen hoe het is gesteld met de emotionele intelligentie van kinderen en jongeren. De testuitslagen mogen alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De vragenlijst EIQ bestaat uit 36 stellingen. Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre men het eens is met de genoemde stellingen. Het invullen duurt circa 10 minuten. Afnemen en scoren kan handmatig worden gedaan. U kunt de test ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb. 

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de handleiding beschikt. 

Normen

De  testscores kunnen worden vergeleken met de volgende normgroepen:
• Algemene jeugdbevolking informantenrapportages
• Algemene jeugdbevolking zelfrapportages

De normscores worden uitgedrukt als het Emotioneel Intelligentie Quotiënt (EIQ). Dit getal is net als het Intelligentie Quotiënt genormaliseerd op een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15. 

Materialen 

• vragenlijst EIQ- handleiding 
• vragenlist EIQ- scoreformulieren (set van 25)
• online afname via Testweb 

Meer teksten en voorbeelden:

toelichting

Brengt in kaart hoe groot de vaardigheden van jeugden zijn om met emoties om te gaan

Genormeerd op representatieve steekproef

Meet psychosociaal functioneren van jeugdigen

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.