Het real-time informeren van noodhulpeenheden

een onderzoek naar de RTI-functie om frontlijnpolitiefunctionarissen snel te voorzien van relevante informatie

A. Scholtens; M. den Hengst; R. Waterreus

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Het real-time informeren van noodhulpeenheden

paperback/ gebrocheerd: € 54.41: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035248823, 212 blz., February 2016
Formaat: 24.5 (h) x 17.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 404 gram.

Uitgever: Reed business

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De nationale politie heeft in 2011 als een van haar speerpunten gekozen voor
het 'real-time' verstrekken van 'veiligheidsinformatie' aan politiefunctionarissen
op straat. De centrale aanname is dat het 'real-time' verstrekken van veiligheidsinformatie
tot een beter politieoptreden leidt. Sinds 2012 beschikken
alle geografische eenheden daarom over een nieuw organisatieonderdeel,
het Real-Time Intelligence Center (RTIC), dat snel informatie opzoekt en ter
beschikking stelt.
Deze centrale aanname is nog nooit onderzocht. Crisislab en het lectoraat
Intelligence van de Politieacademie hebben samen een eerste onderzoek uitgevoerd
naar de effectiviteit van het real-time informeren van de noodhulpeenheden.
Gekeken is hoe het RTIC ten behoeve van het real-time informeren
van de noodhulp informatie opzocht en toevoegde aan meldingen, of deze
RTIC-informatie de noodhulpeenheden voor het in actie komen bereikte en
of de informatie vervolgens door hen werd waargenomen.
Het onderzoek laat zien dat het real-time informeren op dit moment niet effectief
is georganiseerd. Slechts een klein deel van de RTIC-informatie bereikte
de noodhulpeenheden. Een reden daarvoor was de snelheid waarmee het
RTIC die informatie vond, afgezet tegen de doorgaans korte aanrijdtijd van
de noodhulp. De informatie bereikte de politiemensen die op weg waren naar
een spoedeisende melding daarmee niet meer op tijd. Een andere reden was
dat meldkamercentralisten die essentieel zijn om de informatie daadwerkelijk
bij de noodhulpeenheden te krijgen, de informatie lang niet altijd doorgaven.
Of het erg is dat de RTIC-informatie de noodhulp maar beperkt bereikte, is op
grond van dit onderzoek niet vast te stellen. We hebben niet kunnen bepalen
of de RTIC-informatie ook daadwerkelijk veiligheidsinformatie was en of deze
informatie ook tot een beter politieoptreden leidde.
De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma
Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het
algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen
die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Meer informatie vindt u
op www.politieenwetenschap.nl.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.