Die pakken we toch niet op?

afstemming tussen politie en Openbaar Ministerie in zaken van veelvoorkomende aangiftecriminaliteit

R.M. Kouwenhoven; L. Kleijer-Kool

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Die pakken we toch niet op?

paperback/ gebrocheerd: € 37.41: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035248717, 96 blz., February 2016
Formaat: 24.4 (h) x 16.9 (b) x 0.6 (d) cm. Gewicht: 195 gram.

Uitgever: Reed business

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

Een overgroot deel van de gepleegde strafbare feiten leidt nooit tot een straf-rechtelijke vervolging. Vroegtijdige afstemming in het opsporingsproces tussen politie en OM kan van meerwaarde zijn voor een effectievere en kwalitatievere manier van opsporen. Dit onderzoek gaat in op die vroegtijdige afstemming ten aanzien van veelvoorkomende criminaliteit. De auteurs staan uitgebreid stil bij de vraag wat nu precies de behoefte is van de politie in relatie tot de vroegtijdige afstemming met het OM. Wat zijn vragen waar de politie over wil afstemmen? Dit blijkt een brede range aan type vragen te zijn, variërend van de vraag of een zaak wel moet worden opgepakt tot aan de vraag welke opsporingshandelingen nodig zijn om tot een bewijsbare zaak te komen.

In drie districten is vervolgens gedurende ruim drie maanden de daadwerke-lijke afstemming onderzocht, door aanwezig te zijn bij de fysieke (en soms schriftelijke) vroegtijdige afstemming tussen politie en OM. Dit geeft een goed beeld van de mate waarin de politie afstemming zoekt en het type vragen dat de politie heeft aan het OM. Verder wordt duidelijk hoe de afstemming feitelijk verloopt en wat de uitkomsten zijn ten aanzien van de ingebrachte zaken. Zo wordt aangegeven in welke mate de politie verder moet met deze zaken en de mate waarin het OM meedenkt inzake de benodig-de opsporingsactiviteiten. Tenslotte is onderzocht waar de zaken waar de politie wel mee verder moet van het OM uiteindelijk toe leiden.

In de slotbeschouwing komen de auteurs tot een reflectie op de vraag of politie en OM door moeten gaan met de vroegtijdige afstemming. Het is geen eenvoudig te beantwoorden vraag; de auteurs geven daarom vanuit verschillende oriëntaties een antwoord.

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Meer informatie vindt u op www.politieenwetenschap.nl.  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.