Nachtdienst bij de politie en verkeersveiligheid

onderzoek naar ervaringen van politieagenten met verkeersonveiligheid in woon-werkverkeer na de nachtdienst

P.F.M. Boekhoorn

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Nachtdienst bij de politie en verkeersveiligheid

paperback/ gebrocheerd: € 34.02: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247833, geïllustreerd, 64 blz., November 2014
Formaat: 24.4 (h) x 16.9 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 141 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma
Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het
algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen
die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Voor meer informatie
www.politieenwetenschap.nl.
Het werken in nachtelijke uren komt in Nederland veel en in verscheidene sectoren
voor. Deze nachtarbeid is een belastende activiteit voor de gezondheid
van werknemers, aangezien de 'biologische klok' van het menselijk lichaam,
dat is gebouwd op het functioneren overdag, verstoord raakt. Ook bij de politie
wordt vanwege de 24/7-uurs bereikbaarheid in nachtdiensten gewerkt.
Uit kleinschalig onderzoek is al gebleken dat het verrichten van onregelmatige
diensten leidt tot een toename van veiligheidsrisico's. Die hangt direct samen
met een afnemende alertheid bij politieagenten door vermoeidheid. Een helder
beeld van de mate waarin zich bij de Nederlandse politie (bijna)ongevallen
door vermoeidheid na de nachtdienst voordoen ontbrak echter. Is er sprake
van een probleem dat meer aandacht nodig heeft?
In dit rapport wordt daarom verslag gedaan van een grootschalige enquête
naar de ervaringen die politieagenten hebben met verkeersonveiligheid in hun
woon-werkverkeer na de nachtdienst. Uit de enquête blijkt dat vermoeidheid
na de nachtdienst bij veel agenten negatieve invloed heeft op hun rijgedrag in
het woon-werkverkeer. Driekwart van deze agenten zegt in zo'n sterke mate
vermoeid te zijn dat zij minder alert rijgedrag gaan vertonen. Bijna de helft van
de agenten geeft aan in het afgelopen jaar ervaringen te hebben gehad met verkeersonveilige
situaties na de nachtdienst. Dit wordt met name gerapporteerd
bij agenten die afstanden van langer dan 20 km moeten afleggen in hun
woon-werkverkeer en diegenen die niet of weinig hebben geslapen voorafgaand
aan de dienst.
Met dit rapport wordt niet alleen meer inzicht gegeven in de impact van de
nachtdienst op het verkeersgedrag van de politieagent, ook worden voor de
politieagent en voor de politieorganisatie aanbevelingen geformuleerd om uit
deze resultaten lessen te trekken voor de toekomst.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.