Hard op weg

onderzoek aanpak verkeersveelplegers

B. Bieleman; M. Boendermaker; R. Mennes; J. Snippe

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Hard op weg

paperback/ gebrocheerd: € 35.15: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247727, 96 blz., September 2014 UITVERKOCHT!

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma
Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het
algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen
die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Voor meer informatie
www.politieenwetenschap.nl.
In de periode 2011-2013 heeft in de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek
een pilot plaatsgevonden van een aanpak gericht op verkeersveelplegers. Dit
zijn personen die met hoge frequentie bekeuringen ontvangen voor ergerlijk
en/of asociaal verkeersgedrag. De bedoeling van de pilot was het rijgedrag van
de verkeersveelplegers te verbeteren door ze uit de anonimiteit te halen. Dat
werd gedaan door middel van onder andere een waarschuwingsbrief van de
politie en huisbezoek.
Onderzoeks- en adviesbureau intraval heeft deze aanpak van verkeersveelplegers
geëvalueerd. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in het
effect dat deze aanpak heeft op het (verkeers)gedrag van verkeersveelplegers.
Het effect is nagegaan aan de hand van registratiegegevens en ontwikkelingen
in criminele antecedenten. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen verkeersveelplegers
die zijn meegenomen in de aanpak en de verkeersveelplegers
waarbij de aanpak niet is uitgevoerd. Verder zijn 60 interviews gehouden met
verkeersveelplegers. Deze automobilisten worden uitgebreid aan het woord
gelaten over hun ervaringen met de aanpak. Dit heeft geleid tot een indeling
in vier typen veelplegers.
Het rapport sluit af met enkele heldere conclusies over de bestrijding van stelselmatige
verkeersovertreders. Zo meten de onderzoekers een fors effect bij
de onderzochte groep als het gaat om de ontvangen boetes. Die daalde met
35 procent, terwijl er bij een controlegroep in dezelfde meetperiode slechts
sprake was van een daling van 3 procent. Alleen het versturen van een waarschuwingsbrief
blijkt al effectief om verkeersveelplegers tot ander gedrag te
bewegen. Huisbezoek lijkt weinig toegevoegde waarde te hebben. Door de
aanpak (nog) beter en gerichter uit te voeren, kunnen de positieve effecten
waarschijnlijk verder worden vergroot.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.