Van stadswacht naar nieuwe gemeentepolitie?

gemeentelijk toezicht en handhaving in de openbare ruimte

T. Eikenaar; B. van Stokkom

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Van stadswacht naar nieuwe gemeentepolitie?

paperback/ gebrocheerd: € 54.37: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247703, 236 blz., June 2014
Formaat: 24.5 (h) x 17.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 467 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politie & wetenschap

beschrijving

Van stadswacht naar nieuwe gemeentepolitie?
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Gemeentelijk toezichthouders en handhavers zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in de stedelijke openbare
ruimte. Ze zijn betrokken bij onder meer parkeerhandhaving en bestrijding van alledaagse overlast en
verloedering en houden toezicht tijdens evenementen. De meeste medewerkers hebben zich ontwikkeld tot
professionele BOA's (Buitengewone Opsporingsambtenaren).
In dit onderzoek is bekeken hoe het gemeentelijk toezicht en de handhaving zijn georganiseerd, welke taken
medewerkers hebben en met welke doelen en vanuit welke gedachten zij hun werk verrichten. Daarnaast
wordt nagegaan hoe samenwerking en afstemming met de politie plaatsvindt, waarbij ook de vraag aan bod
komt in hoeverre BOA's gezien kunnen worden als vervangers van politiemensen.
Het onderzoek is toegespitst op zes grote Nederlandse steden: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven,
Tilburg en Nijmegen. Hier is een groot aantal betrokkenen geïnterviewd. Hoewel taken en doelstellingen
overeenstemming vertonen, loopt het beleid in de steden sterk uiteen en worden overlastproblemen op
verschillende manieren aangepakt.
Het onderzoek biedt goed zicht op de vaak stroeve samenwerking met de politie. De relatie tussen beide
partijen kenmerkt zich eerder door afzijdigheid en argwaan dan door wederzijdse uitwisseling en ondersteuning.
De auteurs pleiten onder andere voor het afschaffen van de 'operationele regie' door de politie en voor
een meer coherente invulling van het takenpakket van de gemeentelijk toezichthouders en handhavers.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.