Informatiegestuurde dienders

informatiesturing tussen theorie en praktijk

A. van Sluis; P. Siep; V. Bekkers

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Informatiegestuurde dienders

paperback/ gebrocheerd: € 56.63: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247673, geïllustreerd, 252 blz., June 2014
Formaat: 24.4 (h) x 17.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 495 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting
van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.
Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,
modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn
voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht
in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van
Politie & Wetenschap.
Politiewerk dient tegenwoordig in hoge mate informatie- en kennisgestuurd
te zijn. Informatiesturing wordt als concept sterk neergezet en heeft geleid tot
instrumenten en methodieken die de politiepraktijk moeten ondersteunen.
Toch bestaat de indruk dat het concept van Informatiegestuurde Politie (IGP)
nog steeds niet echt is geïnstitutionaliseerd. Het roept daarmee de vraag op of
en in hoeverre de kennis- en informatiepositie daadwerkelijk is verbeterd en
of die verbetering bijdraagt aan beter politiewerk.
In deze studie worden aan de hand van een reconstructie van het concept
informatiesturing verschillende aspecten benoemd die het begrip IGP concretiseren.
Het gaat onder meer om de interne en externe doorwerking van informatie,
de wisselwerking van straat- en systeemkennis, het optreden van leereffecten,
de betekenis voor sturing en het feitelijk gebruik van informatie.
Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop deze aspecten
van informatiesturing in de politiepraktijk handen en voeten krijgen. Daarvoor
is gekeken naar twee instrumenten die een grote rol impliceren voor informatiesturing
in het gebiedsgebonden politiewerk, namelijk de gebiedsscan Criminaliteit
en Overlast en de Shortlist aanpak jeugdgroepen. Hierover is uitgebreid
gesproken met bijna 100 betrokken politiemensen, ambtenaren Openbare
Orde en Veiligheid, functionarissen van het Openbaar Ministerie en het Veiligheidshuis.
Zo werd duidelijk welke gaps te benoemen zijn tussen theorie en
praktijk.
Het onderzoek laat zien dat er draagvlak is voor het concept informatiesturing.
De dagelijkse praktijk laat echter ook een verre van ideale situatie zien. Er
wordt wel méér met informatie gewerkt dan voorheen, er is sprake van enige
vooruitgang.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.